FKC0146/3 - Tööandjabränding

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

27.03.2024

Registreerimise tähtaeg

19.03.2024

Toimumise koht

Tallinn, Narva mnt 27, Tallinna Ülikool BFM

Maht

10 akadeemilist tundi (kontaktõpe 5 tundi, iseseisevõpe 5 tundi)

Sihtgrupp

ettevõtte või organisatsiooni juhid, personalijuhid

Eesmärk

avada ettevõtte või organisatsiooni kui tööandja brändi olemus ja roll, saada tuge ettevõtte tegevusteks tugeva ja strateegilise tööandjabrändi kujundamiseks ja kommunikatsiooniks.

Sisu

Bränd ja tööandjabränd. Vajalike taustaandmete kogumine tööandjabrändi väljatöötamiseks. Strateegiline USP (unique selling proposition) ehk ainuomane lubadus tööandjabrändi kommunikatsioonis. Tööandjabrändi kommunikatsioon: töökuulutusest värbamisvideoteni.

Õpiväljundid

Koolituse tulemusel õppija mõistab tööandjabrändingu olulisust nii ettevõtte ja organisatsiooni kui tööandja kui ka tööotsija perspektiivist; teab, kuidas juhtida tööandjabrändingu strateegia kujundamise protsessi; on teadlik värbamiskuulutuste tõhusatest võtetest.

Eeldused

puuduvad

õpikeskkond

esitlustehnikaga õpperuum

koolitaja kompetentsus

valdkonnas pädev ja kogemustega koolitaja

Lõpetamistingimused

loeng arvukate näidete ja aruteludega, grupitöö: värbamiskuulutuste ja küsitlustekstide emotsionaalse laetuse konstrueerimine

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Tiina Hiob, BFMi reklaamiteooria lektor

Kursuse hind

250 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Mailis Štrik, 6199908, mailiss@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

3

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
27.03.2024 10:00-14:00 Tiina Hiob N-407