Praktiline haridustehnoloogia: video
Kursuse kood HKC0059/1
Toimumise aeg 15.05.2018
Toimumise koht Haapsalu, Lihula mnt 12, TLÜ Haapsalu kolledž
https://goo.gl/maps/zmdo1v5XgCJ2
Sihtgrupp Tegevõpetajad
Eesmärk saada ülevaade videost õppetöö osana ja selle koostamise põhimõtetest.
Sisu Ülevaade ekraanivideo loomise põhimõtetest, vahenditest ning ekraanitestide loomisest.
Õpiväljundid teab, kuidas koostada ekraanivideoid ja ekraaniteste.
Eeldused Valmisolek rakendada õpitut oma igapäevatöös.
Lõpetamistingimused Õppija osaleb koolituspäeval.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased ja õppimist toetavad õpperuumid ning e-õpikeskkond.
Koolitaja kompetentsus Pedagoogiline haridus, haridustehnoloogia-alane väljaõpe.
Maht 4 akadeemilist tundi (kontaktõpe 4 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Airi Aavik
Kursuse hind 35 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 1
Korraldaja Haapsalu kolledž, Heli Temper, 53543495, heli.temper@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 10.05.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 15.05.2018    14:00-17:30     203