AYC0388/1 - Noorte ja vanade (NOVA) komisjoni koordinaatori töö kohalikus omavalitsuses

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

16.04.2024 - 21.05.2024

Registreerimise tähtaeg

09.04.2024

Toimumise koht

Tallinn, Uus-Sadama 5, Tallinna Ülikool

Maht

52 akadeemilist tundi (kontaktõpe 24 tundi, iseseisevõpe 28 tundi)

Sihtgrupp

kohalike omavalitsuste töötajad, sh meeskonnad, kuhu kuuluvad potentsiaalne NOVA koordinaator, vallavalitsuse ametnik, kelle vastutusalas on haridus, sotsiaal, kultuur ja/või kogukond; poliitilise valitsuse esindajad

Eesmärk

Omandada oskused ja teadmised põlvkondade vahelist koostööd hõlbustava osalusvormi tõenduspõhseks käivitamiseks kohalikes omavalitsuses.

Sisu

NOVA komisjoni tööprotsess: moodustamine, liikmete värbamine, töö komisjoni liikmete ja nende koostöövõrgustikuga. Kohaliku omavalitsuse toimimine. Vallavalitsuse roll NOVA komisjoni töös, vallavalitsuse ja NOVA komisjoni vaheline suhtlus. Põlvkondade vaheline koostöö. Iseseisev vaatlus kohalikus omavalitsuses: komisjonide töö kaardistus, põlvkondade vahelise koostöö kaardistus, tulevikusuundumused. Vaatluse refleksioon. Kommunikatsioon. Töö tekstiga, töö inimestega. Komisjoni juhi tehnikad ja metoodikad: kaasamise metoodikad, kriitiline lugemisoskus, funktsionaalne kirjaoskus

Õpiväljundid

Käivitab oma omavalitsuses koostöös vallavalitsusega NOVA komisjoni töö; kasutab põlvkondade vahelist sidusust toetavaid töömeetodeid NOVA komisjoni koordineerimisel ja vallakodanike teadlikkuse tõstmisel; loob soodsa keskkonna NOVA komisjoni tööks vallavalitsuse täieõigusliku komisjonina, s.o motiveerib NOVA komisjoni liikmeid tähenduslikus tegevuses ja näitab NOVA komisjoni rolli vallas vallakodanike seas.

Eeldused

sihtgruppi kuulumine

õpikeskkond

Õpe toimub koolituse läbiviimiseks sobivates ruumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga.

koolitaja kompetentsus

Vähemalt magistrikraad, varasem täiskasvanute koolitaja kogemus vähemalt 5 aastat.

Lõpetamistingimused

Loeng, grupitööd, loovtehnikate kasutamine, kirjalikud harjutused. Iseseisev vaatlus kohalikus omavalitsuses: komisjonide töö kaardistus, põlvkondade vahelise koostöö kaardistus, tulevikusuundumused. Dokumendiuuring. Intervjuu vanemaealise, noore ja kohaliku omavalitsuse otsustajaga. Vaatluslehe täitmine.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Tiina Tambaum (PhD) Tallinna Ülikooli teadur, sotsiaalgerontoloogia lektor, Lianne Teder (MA), Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi noorsootöö nooremlektor

Kursuse hind

35 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

koolitus- ja konverentsikeskus, Lilian Rückenberg, 6199516, lilian.ruckenberg@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10