Loovmeetodid töös HEV lastega koolieelses eas
Kursuse kood HRC0033/2
Toimumise aeg 28.04.2017
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 25
Sihtgrupp lasteaiaõpetajad, eripedagoogid, logopeedid
Eesmärk tutvuda loovmeetodite rakendamise võimalustega lasteaias ning saada praktilised baasteadmised nende kasutamisest töös haridusliku erivajadusega lapsega.
Sisu Suhtlemise iseärasused hariduslike erivajadustega (HEV) lastel koolieelses eas. Ülevaade loovmeetoditest, loovmeetodite kasutamise võimalused kaasava hariduse tingimustes. Individuaalsed ja grupimeetodid töös HEV lastega.
Õpiväljundid teab hariduslike erivajadustega (HEV) laste peamisi suhtlemisel ilmnevaid raskusi;
teab põhilist loovmeetoditest ja nende kasutamise võimalustest töös HEV lastega;
on harjutanud kahe loovmeetodi kasutamisest.
Eeldused kuulumine sihtrühma
Lõpetamistingimused aktiivne osalemine lähiõppes
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Maht 8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Mai Sein-Garcia, MA; Kadi Lukanenok, MA
Kursuse hind 75 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 28.04.2017    10:00-17:15     M-446