HRC0033/2 - Loovmeetodid töös HEV lastega koolieelses eas

Toimumise aeg

28.04.2017

Toimumise koht

Tallinn, Narva mnt 25

Maht

8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)

Sihtgrupp

lasteaiaõpetajad, eripedagoogid, logopeedid

Eesmärk

tutvuda loovmeetodite rakendamise võimalustega lasteaias ning saada praktilised baasteadmised nende kasutamisest töös haridusliku erivajadusega lapsega.

Sisu

Suhtlemise iseärasused hariduslike erivajadustega (HEV) lastel koolieelses eas. Ülevaade loovmeetoditest, loovmeetodite kasutamise võimalused kaasava hariduse tingimustes. Individuaalsed ja grupimeetodid töös HEV lastega.

Õpiväljundid

teab hariduslike erivajadustega (HEV) laste peamisi suhtlemisel ilmnevaid raskusi;
teab põhilist loovmeetoditest ja nende kasutamise võimalustest töös HEV lastega;
on harjutanud kahe loovmeetodi kasutamisest.

Eeldused

kuulumine sihtrühma

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.

koolitaja kompetentsus

Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.

Lõpetamistingimused

aktiivne osalemine lähiõppes

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Mai Sein-Garcia, MA; Kadi Lukanenok, MA

Kursuse hind

75 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
28.04.2017 10:00-17:15 M-446