Loovmeetodid töös HEV lastega koolieelses eas
Kursuse kood HRC0033/2
Toimumise aeg 28.04.2017
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 25
Sihtgrupp lasteaiaõpetajad, eripedagoogid, logopeedid
Eesmärk Tutvuda loovmeetodite rakendamise võimalustega lasteaias ning saada praktilised baasteadmised nende kasutamisest töös haridusliku erivajadusega lapsega.
Sisu * suhtlemise iseärasused HEV lastel koolieelses eas;
* ülevaade loovmeetoditest, loovmeetodite kasutamise võimalused kaasava hariduse tingimustes;
* individuaalsed ja grupimeetodid töös HEV lastega.
Õpiväljundid Koolituse läbinu:
* teab HEV laste peamisi suhtlemisel ilmnevaid raskusi;
* omab baasteadmisi loovmeetoditest ja nende kasutamise võimalustest töös HEV lastega;
* omab praktiliste harjutuste kaudu esmast kogemust kahe loovmeetodi kasutamisest.
Eeldused lasteaiaõpetaja, eripedagoogi või logopeedi amet
Lõpetamistingimused aktiivne osalemine lähiõppes
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Maht 8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Mai Sein-Garcia, MA; Kadi Lukanenok, MA
Kursuse hind 75 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 28.04.2017    10:00-17:15     M-446