Andmepõhine otsustamine ja muutuste juhtimine organisatsioonis ("Vanemaealiste huvikaitse võimekuse arendamine" koolituse moodul)
Kursuse kood AYC0286/1
Toimumise aeg 27.01.2021 - 28.01.2021
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 25
Sihtgrupp Üleriigiliste ja kohalike organisatsioonide ja asutuste esindajad, kes tegelevad vanemas keskeas ja vanemas eas inimestega. Osalema on oodatud on vanemaealiste poliitika komisjoni liikmesorganisatsioonide esindajad, samuti linnade ja valdade liidu esindajad, kultuuri- ja haridusasutuste töötajad, era- ja kolmanda sektori inimesed, kes töötavad rahvastiku vanemat osa puudutavate küsimustega, peaksid seisma vanemaealiste õiguste eest ja vanuselise diskrimineerimise vastu nii tööturul, sotsiaalvaldkonnas kui ka kõikides teistes eluvaldkondades.
Eesmärk Õppida selgeks teadmushalduse ja strateegilise juhtimise põhimõisted ja rakendusmudelid vanemaealiste huvikaitse organisatsiooni juhtimise kontekstis, saada esmane sissevaade andmepõhise otsustamise käsitlustesse ja seonduvatesse juhtimispraktikatesse.
Sisu Tõenduspõhine muutuste juhtimine organisatsiooni tasandil digipöörde kontekstis. Innovatsiooni omaksvõtt ja levik organisatsioonis, selle mõõtmine. Organisatsiooni digiküpsus ja selle hindamine Digipeegli raamistiku abil.
Õpiväljundid määratleb organisatsiooni digipöörde strateegilised eesmärgid; määratleb organisatsiooni digipöörde eesmärkidele vastavad mõõdikud; hindab organisatsiooni digiküpsust
Eeldused kuulumine sihtgruppi
Lõpetamistingimused Loeng-seminarid, praktiliste rühmatööde suure osakaaluga. Iseseisva töö ülesanded sooritatakse oma organisatsiooni kontekstis.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased ja õppimist toetavad õpperuumid. Ruum on loodud koostöötegevusteks. Koolitus toimub õppeklassis, kus on olemas teisaldatavat toolid, mis võimaldavad väikerühmade moodustamist. Kontaktpäevade vahelisel perioodil on osalejate jaoks kasutada veebipõhine õpikeskkond, mille kaudu on võimalik esitada ka grupitööde tulemused.
Koolitaja kompetentsus kasvatusteaduste doktorikraad (PhD), teadustöö kogemus haridustehnoloogia valdkonnas (alates 2005), täiskasvanukoolitaja kogemus, TLÜ Aasta Täiskasvanukoolitaja aunimetus, koolide digiküpsuse hindamisvahendi Digipeegel autor
Maht 1 EAP (kontaktõpe 16 tundi, iseseisevõpe 10)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Tiina Tambaum, Mart Laanpere
Kursuse hind 90 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolitus on toetatud Euroopa Liidu Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondist. Osaleja tasu on 45 eurot koolituspäev eraldi võetud moodulite puhul ja kahepäevase mooduli hind kokku on 90 eurot. Hinnale ei lisandu käibemaks.
Minimaalne osalejate arv 15
Korraldaja Avatud akadeemia, Lilian Rückenberg, 6199516, lilianr@tlu.ee
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp