LTC0555/1 - Tänulikkus, suhted ja heaolu

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

15.03.2024 - 10.05.2024

Registreerimise tähtaeg

08.03.2024

Toimumise koht

Tallinn, Narva mnt 25

Maht

45 akadeemilist tundi (kontaktõpe 15 tundi, iseseisevõpe 30 tundi)

Sihtgrupp

inimestega töötavad spetsialistid: nõustajad, haridustöötajad, tervishoiuspetsialistid, juhid jt; psühholoogia vastu huvi tundvad inimesed, kes on soovivad end täiendada vaimse tervise valdkonnas

Eesmärk

saada ülevaade tänulikkuse käsitlusest, keerukusest ja rakendamisest eri situatsioonides

Sisu

Tänulikkuse roll sotsiaalsetes suhetes, subjektiivses heaolus ja eri eluvaldkondades. Tänulikkus kui ressurss seotuse ja kuuluvustunde suurendamiseks. Tänulikkuse praktiseerimine negatiivsete elusündmustega toimetulemiseks. Tänulikkusega seotud vastuolud ja keerukus. Strateegiad tänulikkuse praktiseerimiseks

Õpiväljundid

Mõistab tänulikkuse kontseptsiooni teoreetilisi ja praktilisi käsitusi; arutleb kriitiliselt tänulikkuse praktiseerimise asjakohasuse üle eri eluvaldkondades; märkab ja hindab tänulikkuse praktiseerimise võimalusi isiklikus kontekstis.

Eeldused

kuulumine sihtrühma

koolitaja kompetentsus

Ruth Shimmo, PhD, Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi direktor. Aleksander Pulver, PhD, Tallinna Ülikooli psühholoogia ja käitumisteaduste suuna isiksusepsühholoogia dotsent. Eliis Härma, MA, Tallinna Ülikooli psühholoogia ja käitumisteaduste suuna nooremteadur

Lõpetamistingimused

osalemine loengus ja rühmatöödes 75% ulatuses. Iseseisvate tööde sooritamine Moodle’is vähemalt 80% ulatuses (raamatupeatükkide lühianalüüs, kursusekaaslase töö tagasisidestamine). Kursusetöö sooritamine (essee vormis analüüs).

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Aleksander Pulver, Ruth Shimmo, Eliis Härma

Kursuse hind

262 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6409443, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

12