HRC0436/1 - Sotsiaalpedagoogilise praktika juhendamine

Osalejate arv on täis!
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

25.03.2022 - 06.05.2022

Registreerimise tähtaeg

17.03.2022

Toimumise koht

Tallinna Ülikooli linnak, Narva mnt 25, Tallinn
https://www.tlu.ee/ulikooli-linnak

Maht

52 akadeemilist tundi (kontaktõpe 30 tundi, iseseisevõpe 22 tundi)

Sihtgrupp

ülikoolipoolsed praktikajuhendajad, praktikaasutuste praktikajuhendajad

Eesmärk

kujundada valmisolek tegutseda sotsiaalpedagoogika asutusepoolse praktikajuhendajana ja mentorina praktikandile.

Sisu

Sotsiaalpedagoogika lähtekohad. Sotsiaalsete oskuste õpetamise meetodid ja didaktika. Sotsiaalpedagoogi ametiülesanded ja kutsestandard. Sotsiaalpedagoogika TLÜ õppekava. Praktika roll sotsiaalpedagoogi praktikute kujundamisel. Praktika dokumenteerimine. Refleksioon praktikaprotsessis. Mentorlus. Mentori ja mentee ootused ja rollid. Mentorlus praktika juhendamise tööriistana. Mentorluse dokumenteerimine. Praktika juhendamise kogemuse analüüs.

Õpiväljundid

mõistab sotsiaalpedagoogika ühtseid aluseid ja lähenemiskohti; teab, milles seisneb sotsiaalpedagoogiline praktika (didaktika, meetodid jms), milline on selle roll õppekavas ja üliõpilase erialases arengus; kasutab mentorlust kui vahendit praktika juhendamise protsessis; analüüsib üliõpilase pädevusi ja juhendab nende arengut praktikal.

Eeldused

Soovitavalt praktika juhendamise kogemus

õpikeskkond

Koolitus toimub kas kaug-, lähi- või hajaõppe vormis. Kaugõpe toimub videosuhtlust võimaldavas keskkonnas (nt zoom), mille kasutamise juhtnöörid edastatakse osalejatele. Lähiõppe õpikeskkonnaks on Tallinna Ülikooli õpperuumid, kus tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid vajalik tehnikaga; olemas võimalus ruumi vastavalt vajadusele ümber kujundada, rühmatööde tegemiseks on piisavalt eraldumise võimalusi jne.

koolitaja kompetentsus

Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.

Lõpetamistingimused

Kontaktõppes aktiivõppe meetodid, nt miniloeng, rühmatööd. Enese- ja grupirefleksioon. Praktiline õpe. Iseseisva tööna analüüsib õppija end juhendaja rollist/tagasisidestaja rollist

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Kaidi Nurmik, Mailis Ostra, Pille Murrik, Lianne Teder, Merilin Uder, Kadi Kask

Kursuse hind

0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolitus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel.

Korraldaja

Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, elina.ojamets@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
25.03.2022 10:00-17:15 T-405
08.04.2022 10:00-17:15 T-405
18.04.2022 10:00-17:15 T-415
06.05.2022 10:00-15:30 T-416