Väikeettevõtte turundamine ja bränding ("Kolme sammuga ettevõtjaks " koolituse moodul)
Kursuse kood YKC0043/1
Toimumise aeg 16.10.2018 - 26.10.2018
Toimumise koht Tallinna Ülikooli linnak, Uus-Sadama 5, Mare hoone, M-135
https://www.tlu.ee/kuidas-tulla-ja-parki...
Sihtgrupp Ettevõtlusega alustada soovivad inimesed, kes soovivad teadmisi ja oskusi oma ettevõtte loomiseks. 
Kogemustega ettevõtjad, kes soovivad täiendada oma teadmisi ettevõtte arendamiseks ja laiendamiseks.
Eesmärk saada ülevaade turunduse põhialustest ja brändimisest väikeettevõtja seisukohalt; saada juhiseid oma brändi loomiseks ning selle turundamiseks piiratud eelarve tingimustes; õppida tundma meelelise turunduse põhiolemust.
Sisu Turunduse põhiolemus, 4P mudel, turunduse roll väikeettevõtte edu saavutamisel. Turundusmeetmestiku analüüs ja erinevad turundusvõtted väikeettevõtja seisukohalt. Turundus ja tarbija: mida peame teadma tarbijatest, kuidas toimib ostuprotsess.

Bränding ja bränditurunduse põhialused. Erinevad brändimise põhimõtted. Brändiloome ja protsess väikeettevõtja seisukohalt. Sensoorne ehk meeleline turundus – mis see on ja kuidas toimib? Erinevad praktilised näited ja võtted meelelise turunduse elluviimisel.
Õpiväljundid Koolituse lõppedes osaleja:
- mõistab turunduse olemust, rolli ja meetmeid oma ettevõtte kontekstis;
- mõistab brändi olemust ja selle rolli ettevõtte edu saavutamisel;
- oskab kasutada lihtsaid võtteid oma ettevõtte turundamisel;
- tunneb meelelise turunduse põhialuseid ning oskab neid põhimõtteid kasutada;
Eeldused puuduvad
Lõpetamistingimused Koolitatavad loovad koolituse lõppedes oma ettevõtte baasil turundusplaani ja turundusvõtete komplekti.
Õpikeskkond Koolitused toimuvad Tallinna Ülikoolis.
Koolitaja kompetentsus valdkonna ekspert, vähemalt MA
Maht 1 EAP (kontaktõpe 16 tundi, iseseisevõpe 10)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Kristo Krumm
Kursuse hind 159 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab koolitusi ja jaotusmaterjale.
Minimaalne osalejate arv 8
Korraldaja Ühiskonnateaduste instituut, Marika Kutškova, 6409 456, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 14.10.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 16.10.2018    17:00-19:30 Turunduse põhiolemus, 4P mudel, turunduse roll väikeettevõtte edu saavutamisel. Turundusmeetmestiku analüüs ja erinevad turundusvõtted väikeettevõtja seisukohalt Kristo Krumm M-135
 19.10.2018    17:00-19:30 Turundus ja tarbija: mida peame teadma tarbijatest, kuidas toimib ostuprotsess Kristo Krumm M-135
 23.10.2018    17:00-19:30 Bränding ja bränditurunduse põhialused. Erinevad brändimise põhimõtted. Brändiloome ja protsess väikeettevõtja seisukohalt Kristo Krumm M-135
 24.10.2018    17:00-19:30 Brändiloome ja protsess väikeettevõtja seisukohalt Kristo Krumm M-135
 26.10.2018    17:00-19:30 Sensoorne ehk meeleline turundus – mis see on ja kuidas toimib? Erinevad praktilised näited ja võtted meelelise turunduse elluviimisel Kristo Krumm M-135