HRC0238/1 - Õpetamise toetamine kõrgkoolis: õppekava arendus ja sidusus

NB! Sihtgrupp: kõrgkoolis töötavad õppejõud
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

31.10.2019

Registreerimise tähtaeg

30.10.2019

Toimumise koht

Tallinn, Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, M-349

Maht

4 akadeemilist tundi (kontaktõpe 4 tundi)

Sihtgrupp

Eesti kõrgkoolides töötavad õppejõud

Eesmärk

saada ülevaade sidusa õppekava arendamise põhimõtetest

Sisu

Õppekava arendus. Õpieesmärgid ja -väljundid. Õpiväljundite saavutatuse hindamine: hindamismeetodid ja -kriteeriumid. Õppekava sidusus.

Õpiväljundid

mõistab õppekavaarenduse võimalusi kõrghariduse õppekorralduses; oskab kavandada ainekursuse õpiväljundeid, õppe- ja hindamismeetodeid ning -kriteeriume.

Eeldused

Töötab Eesti kõrgkoolis õppejõuna

õpikeskkond

tänapäevased õpperuumid koos vajaliku esitlustehnikaga

koolitaja kompetentsus

Vähemalt magistrikraad ning varasem koolitamise kogemus

Lõpetamistingimused

Lühiloengu formaat, arutelud, grupitööd

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Kätlin Vanari

Kursuse hind

0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse elluviimist toetab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondist

Korraldaja

Haridusteaduste instituut, Ann Leppiman, 5146385, ann.leppiman@tlu.ee

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
31.10.2019 10:00-13:15