Võistluskogemusest: kuidas toetada sportlaste tegutsemist ning soodustada optimaalset sooritust
Kursuse kood LTC0024/1
Toimumise aeg 21.04.2016
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp spordialade treenerid, instruktorid või kehalise kasvatuse õpetaja.
Eesmärk saada ülevaade spordipsühholoogilistest võtetest, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Sisu Võistluspinge ja selle võimalikest mõjudest sportlaste sooritusele ning tegutsemisele; tehnikad, kuidas soodustada sportlaste tähelepanu suunamist soorituse seisukohast kasulikule. Võistlusanalüüsi, mis aitab võistluskogemust edasiseks arenguks kasutada. Treeneri roll ja mõju sportlase võistluspäeval.
• Võistluspinge mõju tegutsemisele ning keskendumisele.
• Keskendumine võistlustel: tähelepanu suunamise tehnikad.
• Võistlusjärgne analüüs.
• Treeneri roll ja mõju võistlustel.
Õpiväljundid oskab kasutada psühholoogilisi tööriistu, mis aitavad kujundada püsivalt motiveerivat õhustikku treeningutel või võistlustel osalemiseks.
Eeldused Töötamine treenerina või kehalise kasvatuse õpetajana.
Lõpetamistingimused Loeng, rühmatööd ja arutelud. Seminari toetavad praktilised ning arutlevad ülesanded. Koolitusel räägime võistluspingest ja selle võimalikest mõjudest sportlaste sooritusele ning tegutsemisele, arutleme erinevate tehnikate üle, kuidas soodustada sportlaste tähelepanu suunamist soorituse seisukohast kasulikule ning käsitleme võistlusanalüüsi, mis aitab võistluskogemust edasiseks arenguks kasutada. Viimaks rääkime ka treeneri rollist ja mõjust sportlase võistluspäeval.
Õpikeskkond Kuni 30-kohaline esitlustehnikaga seminariruum, mis toetab rühmatööd.
Koolitaja kompetentsus Omab magistrikaraadi sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogial. Omab kogemust treenerina töötades, rühmatööd juhendamisl ning sportlaste nõustamisel.
Maht 5 akadeemilist tundi (kontaktõpe 5 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Kristel Kiens, Snezana Stoljarova
Kursuse hind 46 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipausi. Osaleja saab Tallinna Ülikooli täiendkoolituse tunnistuse ( 5 ak h).
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751 , katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 21.04.2016
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 21.04.2016    10:00-12:00 Seminar Kristel Kiens (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale) ja Snezana Stoljarova (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale). Lektorid on viinud läbi erinevaid spordipsühholoogia alaseid konsultatisoone ja töötubasid. Omavad kogemust treenerina töötades kui ka ise sportlasena saavusspordis. Rä-215
 21.04.2016    12:00-12:20 Kohvipaus    
 21.04.2016    12:20-14:05 Seminar