AYC0323/2 - Jätkusuutliku strateegia koostamine ja juhtimine ("Rohepöörde juhtimine" koolituse moodul)

Osalejate arv on täis!
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

08.09.2023 - 16.05.2024

Registreerimise tähtaeg

28.08.2023

Toimumise koht

Tallinna Ülikool

Maht

78 akadeemilist tundi (kontaktõpe 16 tundi, iseseisevõpe 62 tundi)

Sihtgrupp

Era ja avaliku sektori juhid ja spetsialistid, kes puutuvad oma igapäevatöös või lähitulevikus kokku rohepöörde, keskkonnasäästliku ja tasaarenguga, keskkonna- ja innovatsioonipoliitika meetmete rakendamise ning seotud kommunikatsiooniga.

Eesmärk

Omandada teoreetiline ülevaade organisatsiooni jätkusuutlikkuse strateegia põhikomponentidest ja kaasaegsetest juhtimise tööriistadest ning lähenemistest vastutustundliku ja jätkusuutliku organisatsiooni toimimiseks.
Osata koostada jätkusuutlikku strateegiat.

Sisu

Organisatsiooni strateegilise juhtimise elemendid, ettevõtte valitsemine põhimõtted, tänapäevased käsitlused organisatsiooni juhtimisest, väärtuspõhine ja eetiline juhtimine, mitmekesisuse juhtimine, organisatsiooni kultuur kui jätkusuutliku strateegia võimaldaja, jätkusuutlike arengustrateegiate väljatöötamine ja seostamine oma organisatsiooni võtmetegevustega, EL jätkusuutlikkuse direktiivid ja regulatsioonid ettevõtetele ja nende seostamine oma organisatsiooni strateegiatega.

Õpiväljundid

teab organisatsiooni mõjuulatust jätkusuutlikkus majandusmudelis; hindab organisatsiooni dünaamilisi võimekusi uute strateegiate elluviimisel; koostab organisatsiooni strateegilisi suuniseid jätkusuutlikkuse tagamiseks; tunneb kaasava ja transformaalse juhtimise põhimõtteid; seostab EL jätkusuutlikkuse regulatsioone strateegilise juhtimisega.

Eeldused

Eesti keele oskus C1 tasemel, inglise keele oskus B2 tasemel; bakalaureuse kraad või sellega võrdsustatud haridustase

õpikeskkond

E-õppe loengud viiakse läbi Zoomi keskkonnas. Õppemterjalid on kättesaadavad Moodle õpikeskkonnas, kuhu tuleb ka iseseisvad tööd üles laadida. Lähiõpe toimub TLÜ klassiruumides, mis on kohandatavad rühmatöödeks, varustatud tehnikaga, mis võimaldavad elektrooniliste presentatsioonide läbiviimisi.

koolitaja kompetentsus

Moodulit viivad läbi õppejõud, kellel on vähemalt magistrikraad seotud valdkonnas.

Lõpetamistingimused

1. jätkusuutliku strateegia koostamine ja selle ettekandmine.
2. õpipäeviku täitmine Moodle õpikeskkonnas - videoloengutes käsitletud temaatika kohta.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Merle Ojasoo

Kursuse hind

1920 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Avatud akadeemia, Katrin Soidra-Zujev, 6409443, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

20