HRC0014/6 - Rasked kõnelused lapsevanemaga

Toimumise aeg

16.05.2017

Toimumise koht

Tallinn, Uus-Sadama 5

Maht

8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)

Sihtgrupp

lasteaiaõpetajad

Eesmärk

saada ülevaade nõustamise põhiprintsiipidest, nõustamissuhte loomisest ja säilitamisest; analüüsida erinevaid suhtlemissituatsioone ning omada praktilisi suhtlemisoskusi keerukate teemade käsitlemiseks.

Sisu

Nõustamine ja konsulteerimine laste arengu toetamisel; nõustamise olemus ja põhiprintsiibid; nõustamissuhte loomine ja säilitamine; nõustamise tulemuslikkus ja seda takistavad tegurid; nõustamise eetika, tõhusa suhtlemise tehnikad; tehnikad konfliktses suhtes toimetulekuks, keeruliste situatsioonide analüüs.

Õpiväljundid

teab nõustamise ja nõustamissuhte põhiprintsiipe; tunneb suhtlemistakistuste võimalikke põhjusi ning erinevaid positiivse suhte loomise tehnikaid; oskab rakendada positiivse ja negatiivse tagasiside edastamise põhimõtteid ning tehnikaid konfliktses vestluses toimetulekuks

Eeldused

lasteaiaõpetaja

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.

koolitaja kompetentsus

Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.

Lõpetamistingimused

aktiivne osalus lähiõppes

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Lii Lilleoja, MA

Kursuse hind

75 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
16.05.2017 10:00-17:15 M-342