FKC0299/1 - Teadlik liikumisjuht ja koreograaf

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

29.01.2024 - 31.05.2024

Registreerimise tähtaeg

22.01.2024

Toimumise koht

Tallinn, Narva mnt 27, BFM Vita loomemaja

Maht

320 akadeemilist tundi (kontaktõpe 210 tundi, iseseisevõpe 110 tundi)

Sihtgrupp

tantsu- ja liikumisõpetajad, tegutsevad koreograafid, teatrite liikumisjuhid, lavastajad, huviringide juhendajad jt, kelle igapäevatöö oluliseks osaks on tantsulise liikumise juhendamine

Eesmärk

Omandada baasteadmised koreograafilise terviku loomiseks, erinevatest loomeprotsessi etappidest ning erinevaid loomemeetodeid. Kujuneda teadlikuks ja motiveeritud loojaks ja koreograafiks.

Sisu

Tantsutehnikad III. Tantsukompositsioon grupikoreograafias. Tantsutehnikate eriseminar. Kehateadliku tantsu eriseminar

Õpiväljundid

Analüüsib ja mõtestab koreograafilist teksti; rakendab omandatud erinevaid loomemeetodeid; rakendab enda teadmisi ja kogemusi praktikas

Eeldused

Huvi enda koreograafilise keele arendamiseks ja lavastusterviku loomiseks

koolitaja kompetentsus

valdkonna septsialistid, enamusel magistrikraad

Lõpetamistingimused

Mikrokraadi omandamiseks tuleb aktiivselt osaleda kõikide moodulite kontaktõppes ja esitada kõik iseseisvad tööd. Õpe on koos üliõpilastega.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Marta Jamsa, Indrek Kornel, Oksana Tralla, Heili Lindepuu jt

Kursuse hind

1800 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Heili Lindepuu, heili.lindepuu@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

8