Sportlase murdeiga: mida teha ja kuidas üle elada?
Kursuse kood LTC0134/3
Toimumise aeg 07.03.2019
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
https://goo.gl/maps/u3kFLwtgyYE2
Sihtgrupp Spordialade treenerid, instruktorid ja kehalise kasvatuse õpetajad
Eesmärk täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Sisu Kas tuleb tuttav ette olukord, kus justkui ootamatult ja teadmata põhjusel ei õnnestu enam sportlasega ühist keelt leida või muutub suvepuhkuselt naasnud mängija emotsionaalselt plahvatuslikuks ja mässab kõikide juhiste vastu? Või leiab aset hoopiski vastupidine situatsioon ning noor muutub äkitselt väga kinniseks ja murelikuks ega soovi enam avameelselt suhelda? Kõikide nende olukordade üheks võimalikuks põhjuseks võib olla murdeiga.

Sportlase murdeiga ja sellega seonduvaid raskused. Murdeeaga kaasnevad füüsilised, emotsionaalsed, sotsiaalsed ja kognitiivsed arengu- eripärad ning kuidas nendega treeneri töös arvestada. Suhtlemine murdeealiste sportlastega. Praktilisi nõuandeid raskete olukordade lahendamiseks.

Seminaril käsitletavad teemad:
• murdeeaga kaasnev areng;
• murdeea eripärad ja raskused;
• suhtlemine murdeealistega;
• raskete olukordade lahendamine.
Õpiväljundid teadmiste pagas on täienenud rea psühholoogiliste tööriistadega, mis aitavad kujundada püsivalt motiveerivat õhustikku treeningutel ja võistlustel osalemiseks.
Eeldused Kuulumine sihtrühma
Lõpetamistingimused Loeng, rühmatööd ja arutelud
Õpikeskkond Kuni 30-kohaline esitlustehnikaga seminariruum, mis toetab rühmatööde läbiviimist.
Koolitaja kompetentsus Snezana Stoljarova (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale). Lektor on viinud läbi erinevaid spordipsühholoogia alaseid konsultatisoone ja töötubasid ning omab kogemust treenerina nii töös kui ka sportlasena saavutusspordis.
Maht 5 akadeemilist tundi (kontaktõpe 5 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Snezana Stoljarova
Kursuse hind 55 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Sisaldab koolitusmaterjale, kohvipausi ja TLÜ täiendkoolitustõendit mahus 5 akadeemilist tundi eeldusel, et seminaril osaletakse täismahus.
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Siiri Padar, 56501063, siiri.padar@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 06.03.2019
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 07.03.2019    10:00-12:00 Seminar    
 07.03.2019    12:00-12:20 Kohvipaus    
 07.03.2019    12:20-14:15 Seminar