LTC0452/2 - Muutuste psühholoogia ("Rohepöörde juhtimine" koolituse moodul)

Osalejate arv on täis!
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

01.03.2024 - 16.05.2024

Registreerimise tähtaeg

28.08.2023

Toimumise koht

Tallinna Ülikool

Maht

52 akadeemilist tundi (kontaktõpe 24 tundi, iseseisevõpe 28 tundi)

Sihtgrupp

Era ja avaliku sektori juhid ja spetsialistid, kes puutuvad oma igapäevatöös või lähitulevikus kokku rohepöörde, keskkonnasäästliku ja tasaarenguga, keskkonna- ja innovatsioonipoliitika meetmete rakendamise ning seotud kommunikatsiooniga.

Eesmärk

Saada ülevaade muutustega kohanemise protsessist, seda mõjutavatest psühholoogilistest teguritest ja meetoditest ning nende kohanemise efektiivsuse suurendamiseks organisatsiooni ja indiviidi tasemel; rakendada omandatud teadmisi kohustusliku kirjaliku projekti koostamises.

Sisu

Neli muutuste psühholoogia teemat: muutuste organisatsioonilised protsessid, indiviidi muutustega kohanemine, indiviidi hoiakute ja käitumise modifitseerimine, muutust toetav organisatsioonikultuur.
I Muudatused organisatsioonis: olulisemad organisatsiooni muudatuste etappide mudeleid (Lewin, Kotter, McKinsey, Bridges jt). Organisatsioonikultuuri omadused ja muudatuste efektiivsus. Eestvedamise stiilid muudatuste ajal. Couching muudatuste ettevalmistamisel ja muudatuse ajal.
II Kohanemine muutustega: kohanemisprotsessi takistavad ja pehmendavad tegurid. Sotsiaalsed ressursid (toetavad suhted, usaldus, tunnetatud organisatsioonipoolne toetus, identiteet jt ). Psühholoogilised ressursid (psühholoogiline kapital, säilenõtkus, tajutud õiglus, pühendumine, subjektiivne ja psühholoogiline heaolu, emotsionaalne intelligentsus jt). Konfliktid. Kontraproduktiivne käitumine. Meetodid muutustega kohanemise suurendamiseks.
III Hoiakud ja muutused: hoiakute emotsionaalsed, kognitiivsed ja käitumuslikud komponendid, Käitumise vormimine. Veenmine ja mõjustamine. Hoiakute ja harjumuste muutmise meetodid
IV Positiivne organisatsioon ja muutused: positiivse organisatsiooni omadused, mis muudavad kohanemise efektiivseks: usaldus kolleegide ja juhtide vastu, organisatsiooniline õiglus, positiivne organisatsiooniline käitumine, pühendumine, eetilised väärtused, tänulikkus, andestamine, hoolivus, autentsed liidrid, töö tähenduse modifikatsioon. Meetodid positiivse organisatsiooni omaduste kujundamiseks.

Õpiväljundid

analüüsib muutuste protsessi etappe organisatsioonis, kohanemisprotessi takistavaid ja soodustavaid tegureid, hoiakute muutmise meetodeid, kohanemist soodustavaid organisatsioonikultuuri komponente, positiivse organisatsiooni komponentide sisu ja rakendatavust muutuste efektiivsemaks läbiviimiseks; koostab eduka muutustega kohanemise projekti

Eeldused

eesti keele oskus C1 tasemel, inglise keele oskus B2 tasemel; bakalaureuse kraadi või sellega võrdsustatud haridustase

õpikeskkond

E-õppe loengud viiakse läbi Zoomi keskkonnas. Õppemterjalid on kättesaadavad Moodle õpikeskkonnas, kuhu tuleb ka iseseisvad tööd üles laadida. Lähiõpe toimub TLÜ klassiruumides, mis on kohandatavad rühmatöödeks, varustatud tehnikaga, mis võimaldavad elektrooniliste presentatsioonide läbiviimisi.

koolitaja kompetentsus

Mooduli koolitaja on vähemalt magistrikraadiga mooduli sisuga seotud valdkonnas.

Lõpetamistingimused

Organisatsioonis muutustega kaasnevate probleemide lahendamise projekti esitamine seminaris.

E-õppes osalemine.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Aleksander Pulver

Kursuse hind

1920 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

koolitus- ja konverentsikeskus, Katrin Soidra-Zujev, 6409443, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

20