Spordivigastused lastel ja noortel. Preventatsioon
Kursuse kood TSC0029/2
Toimumise aeg 01.04.2016
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp füsioterapeudid, erinevate spordialade noortetreenerid, pereõed, massöörid, sportlaste tugimeeskonna liikmed.
Eesmärk saada teada laste – ja noorte spordiga seotud ülekoormusvigastustest ja nende vältimisest.
Sisu Ülevaade spordis enam esinevatest ülekoormus vigastustest ja tugiaparaadiga seotud kaebustest lastel ja noortel. Käsitletavad teemad puudutavad laste ja noorte tugiaparaadi arengulisi aspekte ja struktuuride koormustaluvuse eripärasid. Algteadmised probleemide äratundmisest ning sekkumise põhimõtetest.
Õpiväljundid oskab hinnata ülekoormusvigastusi, teab tekkinud vigastuste korral sekkumise põhimõtteid.
Eeldused kuulumine sihtrühma
Lõpetamistingimused aktiivne osalemine lähiõppes
Õpikeskkond ülikoolilinnak
Koolitaja kompetentsus Kirsti Pedak
Maht 8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Kirsti Pedak
Kursuse hind 75 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Osavõtumaks sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipause. Osaleja saab Tallinna Ülikooli tõendi 8 täiendkoolitustunniga.
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751 , katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 31.03.2016
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 01.04.2016    10:00-17:00 Loeng, seminar Kirsti Pedak on lõpetanud 1993 aastal Tallinna Ülikooli Kehakultuuriteaduskonna. Töötanud õpingute järgselt kehalise kasvatuse õpetaja ja treenerina. Omandanud lisaerialana Tartu Ülikooli Liikumisravi eriala ning füsioteraapia V kutsekvalifikatsiooni. Töötanud alates 1996 aastast erivajadustega lastega koolis ja lasteaias. 2001 a töötab SA Tallinna Lastehaigla füsioterapeudina. Paralleelselt töötamisega on viinud läbi erialaseid täiendkoolitusi koostöös Eesti Füsioterapeutide Liiduga.