AYC0211/1 - Ettevõtlusõppe baasmoodulite rakendamine 4. ja 5. taseme kutseõppe õppekavades

Toimumise aeg

24.03.2017

Toimumise koht

Tallinn, Narva mnt 25, IV korrus, ruum T-405

Maht

8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)

Sihtgrupp

Kutseõppeasutuste õpetajad, kes õpetavad ettevõtlust või planeerivad seda õpetama hakata ning gümnaasiumide majandus- ja ettevõtlusõpetajad, ettevõtlusõpet toetavad spetsialistid

Eesmärk

Omandada vajalikke teadmisi ja oskusi ettevõtlusõppe baasmooduli metoodiliseks rakendamiseks õppetöös

Sisu

Ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevus, pädevuste ja õpiväljundite raamistik
Ettevõtluse baasmoodulid (4. ja 5.) ja nende rakenduskavad
Meeskonnatöö kui õppemeetod, meeskonnatöö hindamine
Ärimudel õppeprotsessina: ettevõtluskeskkond ja äriidee, turg ja turundus, tulud ja kulud
Ettevõtlusprotsess ja juhtimine
Õppe- ja hindamismeetodid ning digivahendite kasutamine ettevõtlusõppes
Ettevõtlikkuspädevuse kujundamine
Kujundav ja kokkuvõttev hindamine ettevõtlusõppes

Õpiväljundid

Koolituse lõpetaja: mõistab ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuse ning õpiväljundite raamistikku ja teab, kuidas kasutada raamistiku põhimõtteid ettevõtlusõppe planeerimisel; mõistab ettevõtlusõppe baasmooduli pedagoogilisi lähtekohti ja rakendamise põhimõtteid; teab, kuidas kasutada ettevõtlusõppes õppija ettevõtlikkust toetavaid õppe- ja hindamismeetodeid lähtuvalt ettevõtlusõppe baasmoodulite eesmärkidest ja õpiväljunditest.

Eeldused

Õpetamise kogemus.

õpikeskkond

Kontaktpäev toimub auditooriumis, kus on olemas teisaldatavat toolid ja lauad, mis võimaldavad väikerühmade moodustamist. Osalejad, kellel on võimalik, võiksid kaasa võtta ka oma sülearvuti.

koolitaja kompetentsus

pedagoogiline või ettevõtlusealane kõrgharidus, vähemalt 5-aastane kogemus täiskasvanute koolitajana või täiskasvanukoolitaja kutsetunnistus

Lõpetamistingimused

Aktiivne osalemine koolitusel ja praktilise ülesande lahendamine meeskonnas. Koolitusel kasutatakse mitmekesiseid õppijaid kaasavaid ja õppimist toetamist meetodeid sh meeskonnatöö, praktiline harjutus, ideekaart ja mõistekaart ning grupiarutelu.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Jane Mägi, Eneken Titov

Kursuse hind

0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse läbiviimist toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist.

Korraldaja

Avatud akadeemia, Lilian Rückenberg, 6199516, lilianr@tlu.ee

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
24.03.2017 09:00-09:30 Kogunemine ja registreerimine
24.03.2017 09:30-11:00 Ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevus, pädevuste ja õpiväljundite raamistik. Ettevõtluse baasmoodulid (4. ja 5.) ja nende rakenduskavad. Meeskonnatöö kui õppemeetod, meeskonnatöö hindamine. T-405
24.03.2017 11:00-11:15 Paus
24.03.2017 11:15-12:45 Ärimudel (läbivalt meeskonnatööna) Ettevõtluskeskkond ja äriidee (idee- ja mõistekaardid, sh digivahendid). Turg ja turundus. Tulud ja kulud.
24.03.2017 12:45-13:15 Lõunapaus
24.03.2017 13:15-14:45 Ettevõtlusprotsess ja juhtimine. Õppe- ja hindamismeetodid ettevõtlusõppes. Digivahendite ja –keskkondade kasutamine.
24.03.2017 14:45-15:00 Paus
24.03.2017 15:00-16:30 Ettevõtlikkuspädevuse kui läbiva pädevuse kujundamine. Kujundav ja kokkuvõttev hindamine ettevõtluse baasmoodulites. Praktiline ülesanne meeskondades.