KUC6301.FK/1 - Tantsukompositsioon grupikoreograafias ("Teadlik liikumisjuht ja koreograaf" koolituse moodul)

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

29.01.2024 - 31.05.2024

Registreerimise tähtaeg

22.01.2024

Toimumise koht

Tallinn, Narva mnt 27, BFM Vita loomemaja

Maht

104 akadeemilist tundi (kontaktõpe 90 tundi, iseseisevõpe 14 tundi)

Sihtgrupp

tantsu- ja liikumisõpetajad, tegutsevad koreograafid, teatrite liikumisjuhid, lavastajad, huviringide juhendajad jt, kelle igapäevatöö oluliseks osaks on tantsulise liikumise juhendamine

Eesmärk

õppida grupikoreograafia loomismeetodeid ja neid analüüsida kaasaegse tantsukompositsiooni kontekstis; tutvuda grupikoreograafia loomist käsitlevate teoreetiliste allikmaterjalidega, luua struktureeritud koreograafiaga lavastus ja improvisatsiooniline grupikoreograafia.

Sisu

Grupi- kompositsiooni loomise põhialused, loomismeetodid, ülesehitus ja vormi loomise põhimõtted, ideede arendamise meetodid ja tantsudramaturgia. Lavastus- ja muusikaline dramaturgia.

Õpiväljundid

loob ja analüüsib grupikoreograafia ülesehitust ja võtteid; kasutab kompositsiooni vormilise ülesehituse ja loomise eri meetodeid grupikoreograafias; loob ja analüüsib tantsukompositsiooni lühivorme, muusikakasutust ja dramaturgiat; kasutab erinevaid liikumiskvaliteete ja kompositsiooni loomise meetodeid individuaalses loomeprotsessis.

Eeldused

kuulumine sihtrühma

koolitaja kompetentsus

erialaspetsialist

Lõpetamistingimused

Tuleb tantsu loovainetes läbitud ideid seostada ja reflekteerida enesekriitiliselt iganädalaste sissekannetena elektroonilises õpipäevikus. Tuleb luua lühitöö ja esitada see arvestuse saamiseks, analüüsida enda ja õpingukaaslaste loodud lühitööde vormilist ülesehitust ja ideede arengut tantsukompositsioonis.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Marta Jamsa, Indrek Kornel, Oksana Tralla, Heili Lindepuu jt

Kursuse hind

1800 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Heili Lindepuu, heili.lindepuu@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

8