Olulist Itaalia ja prantsuse keeles ja kultuuris
Kursuse kood AYC0270/1
Toimumise aeg 02.02.2019 - 27.04.2019
Toimumise koht Tallinna Ülikool
Sihtgrupp Gümnaasiumi ja kutsekooli õpilased
Eesmärk - kujundada olulisemad teadmised itaalia ja prantsuse keelest ja kultuurist;
- saada võimalus valmistuda ülikoolis õppimiseks.
Sisu Sissejuhatus romaani keeltesse. Romaani keelte levik ja tänapäev.
Itaalia keel ja kultuur: tutvumine itaaliakeelsete väljenditega suhtlemiseks tüüpilises olukorras. Itaalia ajalugu, kultuur ja kaasaegne ühiskond.
Prantsuse keel ja kultuur: Tutvumine prantsuskeelsete väljenditega suhtlemiseks tüüpilises olukorras. Prantsuse ajalugu, kultuur ja kaasaegne ühiskond.
Õpiväljundid suudab periodiseerida itaalia ja prantsuse keele ja kultuuriga seotud maade olulisemaid ajaloolisi sündmusi, tunneb ära olulisi kultuuritunnuseid, tuleb toime lihtsamates suhtlusolukordades neis võõrkeeltes.
Eeldused kuulumine sihtrühma
Lõpetamistingimused Aktiivne osalemine koolituspäevadel. Iseseisev töö: lühiettekanne Itaalia suurkujust. Ettekannete sisule toetudes tutvustab õppejõud laiemat kultuurilist konteksti ning teeb täiendusi. Lühiettekanne Prantsuse ajaloolistest vaatamisväärsustest. Juhendi annab õppejõud. Õppejõud kommenteerib laiemat konteksti.
Õpikeskkond Tallinna Ülikool
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad või selle omandamine
Maht 2 EAP (kontaktõpe 24 tundi, iseseisevõpe 28)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Ülo Siirak, Kristiina Rebane, Merilyn Meristo, Kaia Sisask
Kursuse hind 35 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 8
Korraldaja Avatud akadeemia, Bärbel Salumäe, 6409369, barbel.salumae@tlu.ee
Humanitaarteaduste instituut, Kristiina Ranne, kristiina.ranne@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 07.02.2019
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 02.02.2019    12:00-16:00 Sissejuhatus romaani keeltesse ja kultuuri Ülo Siirask S-428
 16.02.2019    10:00-14:00 Itaalia keel ja ajalugu Kristiina Rebane S-428
 16.02.2019    10:00-16:00 Prantsuse keel, ajalugu ja ühsikond Merilyn Meristo S-428
 02.03.2019    10:00-14:00 Itaalia keel ja ajalugu Kristiina Rebane S-428
 30.03.2019    10:00-14:00 Prantsuse keel ja ühiskond Kaia Sisask S-428
 06.04.2019    10:00-12:00 Itaalia ja Prantsuse keele test Meilyn Mersisto S-428