Loovus ja kasvatus
Kursuse kood RKC0079/1
Toimumise aeg 19.03.2018 - 20.03.2018
Toimumise koht Rakvere Pikk 40 Rakvere kolledž
Sihtgrupp Sotsiaalpedagoogid, lasteaia – ja kooliõpetajad
Eesmärk omandada teadmised loovusest kasvatuse ja hariduse kontekstis, arendada loovat mõtlemist.
Sisu Loovus ja loovusteooriad. Loominguprotsess. Loovuse roll ja selle arendamine erinevatel vanusegruppidel. Tegevuskultuur. Lapsest lähtuv kasvatus.
Õpiväljundid teab loovusest kasvatuse ja sotsiaaltöö kontekstis; tunneb ja kasutab loovat mõtlemist, tegevuskultuuri; oskab teadlikult toetada ja suunata inimeste loovuse avaldumist.
Eeldused töö pedagoogina
Lõpetamistingimused Loeng, seminar, loova mõtlemise harjutused, paaristööd, rühmatööd.
Õpikeskkond Tänapäevane õpikeskkond vajalike tehnoloogiste võimalustega. Võimalus jaguneda rühmatöödeks.
Koolitaja kompetentsus pedagoogika magister
Maht 16 akadeemilist tundi (kontaktõpe 16 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Maarika Pukk
Kursuse hind 40 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 2
Korraldaja Rakvere kolledž, Merle Vallner, 53301241, merleval@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 16.03.2018