Mobiilirakenduste disain
Kursuse kood AYC0247/1
Toimumise aeg 17.02.2018 - 05.05.2018
Toimumise koht Tallinna Ülikooli hooned
Sihtgrupp Gümnaasiumi ja kutsekoolinoored
Eesmärk tutvuda mobiilirakenduste disainimise protsessiga ning kujundada teadmised ja oskused oma ideede edukaks teostamiseks tulevikus.
Sisu Kasutajaliidese elemendid. HTML-CSS, mobiilirakenduste disaini mustrid, sõrestikmudelid, prototüüpimine, prototüübi testimine.
Õpiväljundid tunneb kasutajaliidese elemente;
oskab teha lihtsamat veebilehte lokaalses arvutis;
tunneb levinumaid disaini mustreid ja trende;
oskab valmistada paberist prototüüpi;
oskab teha interaktiivset prototüüpi.
Eeldused Gümnaasiumis või kutsekoolis õppimine kursusel osalemise ajal.
Lõpetamistingimused Kursuse jooksul arendatakse rühmatöö projekti ideest kuni interaktiivse prototüübi tasemeni. Osalenu saab teadmised ja oskused, mis toetavad tema ideede teostamist tulevikus. Koolituse läbimise eelduseks on osalemine täies mahus neljal koolituspäeval kuuest ning valmis rühmatöö projekti, mis kujutab endast interaktiivset mobiilirakenduse prototüüpi, esitamine kursuse viimasel päeval
Õpikeskkond ülikoolilinnak
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad omandamisel või sellele võrdne
Maht 2 EAP (kontaktõpe 24 tundi, iseseisevõpe 28)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Vanessa Vorteil
Kursuse hind 25 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 8
Korraldaja Avatud akadeemia, Teele Ilvest, 6409369, teele.ilvest@tlu.ee
Digitehnoloogiate instituut, Aira Lepik, 640 9460, aira.lepik@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 12.02.2018