Vaikuseminutid - laste tähelepanu ja meelerahu saavutamine
Kursuse kood IKC0015/2
Toimumise aeg 10.11.2015 - 05.01.2016
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 25, T410
Sihtgrupp Üldhariduskooli õpetajad, koolieelse lasteasutuse õpetajad, haridusasutuse personal, noorsootöötajad
Eesmärk saavutada teadmised ja praktilised oskused sellest, kuidas vaikuseminutite harjutuste abil luua rohkem tunnirahu ja õpirõõmu;
parandada laste sooritusvõimet tähelepanu ja kognitiivset kontrolli nõudvates ülesannetes; kujundada hoolivat käitumist ja ennetada kiusamist; vähendada stressi ja parandada kõigi (sh riskilaste) oskusi psühhosotsiaalse stressiga toime tulla; luua paremaid suhteid nii laste kui kolleegidega (sotsiaal-emotsionaalsed oskused).
Sisu Kuidas vaikuseminutite harjutuste abil luua rohkem tunnirahu ja õpirõõmu.
Laste sooritusvõime tähelepanu ja kognitiivset kontrolli nõudvates ülesannetes. Kuidas kujundada hoolivat käitumist ja ennetada kiusamist, vähendada stressi ja parandada kõigi (sh riskilaste) oskusi psühhosotsiaalse stressiga toime tulla. Kuidas luua paremaid suhteid nii laste kui ka kolleegidega (sotsiaal-emotsionaalsed oskused).
Õpiväljundid teab vaikuseminutite harjutuste korraldamise põhimõtteid ja on teadlik nende mõjust õppimise kontekstis; on kogenud ja rakendanud vaikuseminutite harjutusi; analüüsib vaikuseminutite rakendamise mõju õppeprotsessis; oskab kasutada vaikuseminutite harjutusi isiklikus praktikas ja haridusvaldkonnas
Maht 24 akadeemilist tundi (kontaktõpe 12 tundi, iseseisevõpe 12)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Kaia Köster, MA, Tallinna Ülikooli külaliskoolitaja
Helena Väljaste, MSc, MTÜ Vaikuseminutid
Kursuse hind 90 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Korraldaja Haridusinnovatsiooni keskus, Reili Pae, reili@tlu.ee
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 10.11.2015    -   Kaia Köster  
 05.01.2016    -   Kaia Köster