Kunstid teraapias ("Visuaalkunstiteraapia alused" koolituse moodul)
Kursuse kood LTC0032/9
Toimumise aeg 13.09.2018 - 06.10.2018
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp huvilised
Eesmärk saada võimalus teadmiste omandamiseks kunstiteraapiate teoreetilistest lähtealustest ja teraapilise sekkumise põhimõtetest.
Sisu Kunstiteraapiate defineerimisest. Aitamine ja teraapia, võimalused ja limiidid. Kunstiteraapiate ühised tunnused. Kujutlused, sümbolid ja metafoorid kunstiteraapiates. Kunstiteraapiate olulised protsessid/komponendid: loominguline projektsioon, kolmepoolne suhe, distants ja perspektiiv, kehalisus, mitteverbaalne suhtlemine, teraapilis-loominguline ruum, vaikiv kohalolek. Teraapia protsess ja loominguline protsess. Kunstiteraapiate taustateooriate mitmekesisus. Teraapiasuhe. Eetilised põhimõtted, informeertud nõusolek, konfidentsiaalsus teraapiasuhtes. Kunstiteraapiate rakendamise tasandid ja sihtgrupid.
Õpiväljundid - omab ülevaadet põhimõistetest, kunstiteraapiate kujunemisest ja rakendamisest tervise edendamiseks;
- teab teraapia võimalusi ja limiite ja kunstiteraapiate sekkumistasandeid;
- teab kunstiteraapiate teraapilisi tegureid ja rakendamise eetilisi põhimõtteid;
- suudab määratleda kunstiteraapiaid teiste teraapiate ja muude lähedaste valdkondade kontekstis;
Eeldused puuduvad
Lõpetamistingimused Kursuse käigus töötatakse läbi kohustuslik kirjandus, tehakse kirjalikud lühikokkuvõtted, mida käsitletakse rühmaaruteludes ning esitatakse läbitöötatud kirjandusele tuginev arvestustöö.
Iseseisev töö: kursuse käigus töötatakse läbi kohustuslik kirjandus ning esitatakse kirjalikud lühikokkuvõtted.
Õpikeskkond 20 kohaline ruum, mis toetab rühmatöö õppemeetodit ning kus on DATA ja pabertahvel õppetöö läbiviimiseks
Koolitaja kompetentsus Eha Rüütel on omandanud lahenduskeskse psühhoterapeudi kvalifikatsiooni Helsingi Psühhoteraapiainstituudis Soomes, on kaitsnud magistri- ja doktorikraadi psühholoogias Tallinna Ülikoolis ning rahvatervise magistrikraadi Rootsis (Nordic School of Public Health). Peamiseks valdkonnaks on lahenduskeskne loovteraapia.
Maht 4 EAP (kontaktõpe 24 tundi, iseseisevõpe 80)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Prof. Eha Rüütel
Kursuse hind 168 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Madli Tõitoja, + 372 5816 0219, madli.toitoja@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 11.09.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 13.09.2018    14:00-17:15 Kunstid teraapias Eha Rüütel Rä- 317
 14.09.2018    10:00-17:15 Kunstid teraapias Eha Rüütel Rä- 317
 15.09.2018    10:00-17:15 Kunstid teraapias Eha Rüütel Rä- 317
 06.10.2018    10:00-13:15 Kunstid teraapias Eha Rüütel Rä- 317