Hariduslike erivajadustega (HEV) õpilaste õpetamine ja nende õppetegevuse toetamine gümnaasiumis või kutseõppeasutuses
Kursuse kood HKC0109/1
Toimumise aeg 29.05.2020 - 19.08.2020
Toimumise koht Lihula mnt 12, Haapsalu, 90507, Haapsalu kolledž
Sihtgrupp gümnaasiumi või kutseõppeasutuse õpetajad, abiõpetajad, hariduslike erivajadustega õpilastega tegelevad haridustöötajad
Eesmärk saada tuge toimetulekuks töös hariduslike erivajadustega (HEV) õpilastega; kujundada praktilised baasteadmised HEV õpilaste õpetamiseks.
Sisu Kooli üldtoe ja tõhustatud toe olemus - põhikooli lõpetaja profiil. Õpiraskus ja selle olemus. Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega õpilane. Pervasiivse arenguhäirega õpilane. Erinevad psüühikahäired - õpilase toetamise võimalused igapäevases töös. Individuaalse õppekava olemus gümnaasiumis ja kutsehariduses. Õpetaja toimetulek ja eneseabi töös tuge vajava õpilasega.
Õpiväljundid orienteerub HEV õpilaste õpetamise ja õppimise toetamise temaatikas; kohaldab ja koostab õppematerjale õpilaste hariduslikust erivajadusest lähtuvalt, teab haridusliku erivajadusega õpilaste toetamise võimalustest väljaspool kooli.
Eeldused gümnaasiumis või kutseõppeasutuses õpetamise kogemus
Lõpetamistingimused Koolitus koosneb kahest koolituspäevast. Osaleda ja kaasa töötada tuleb vähemalt 85% õppetegevusest.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde võimalused jne. E-keskkonna tugi.
Koolitaja kompetentsus Eripedagoog, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat.
Maht 16 akadeemilist tundi (kontaktõpe 12 tundi, iseseisevõpe 4)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Kristin Binsol (Veltri)
Kursuse hind 95 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 18
Korraldaja Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 10.08.2020
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 17.08.2020    10:00-16:00 Kooli üldtoe ja tõhustatud toe olemus - põhikooli lõpetaja profiil; Õpiraskus ja selle olemus; Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega õpilane Kristin Binsol (Veltri), Haapsalu kolledž  
 19.08.2020    10:00-16:00 Pervasiivse arenguhäirega õpilane; Erinevad psüühikahäired - õpilase toetamise võimalused igapäevases töös; Individuaalse õppekava olemus gümnaasiumis ja kutsehariduses; Õpetaja toimetulek ja eneseabi töös tuge vajava õpilasega Kristin Binsol (Veltri), Haapsalu kolledž  
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp