HKC0195/1 - Praktilised projektid lasertöötluspingil

Tasuta koolitus ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames
Osalejate arv on täis!
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

12.10.2022 - 02.11.2022

Registreerimise tähtaeg

30.09.2022

Toimumise koht

Lihula mnt 12/1, Haapsalu, 90507, Haapsalu kolledž

Maht

28 akadeemilist tundi (kontaktõpe 28 tundi)

Sihtgrupp

täiskasvanud, kes vajavad oma töös või isikliku huvi tõttu 3D prototüüpimist või tootejooniste loomist.

Eesmärk

saada ülevaade toodete digitaliseerimise olulisusest, 3D mudelite olemusest ja konstrueerimise eri võimalustest; arendada oskust teadmisi praktiliselt rakendada võimaldamaks teha iseseisvaid otsuseid toodete digitaliseerimise vahendite valikuks ja kasutamiseks.

Sisu

3D modelleerimine. Jooniste koostamine. Lõikejooniste avamine LightBurn programmiga. Detailide väljalõikamine lasertöötluspingil ja viimistlemine.

Õpiväljundid

koostab lihtsa 3D mudeli; loob detailide tööjooniseid; avab detailide lõikejoonised LightBurn keskkonnas; kasutab loodud jooniseid lõikamiseks ja graveerimiseks lasertöötluspingil.

Eeldused

arvuti kasutamise põhioskused

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased ja õppimist toetavad õpperuumid (arvutiklass koos vajaliku tarkvaraga) ja e-õpikeskkond.

koolitaja kompetentsus

IKT-alane haridus, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 3 aastat.

Lõpetamistingimused

Loeng, praktiline töö arvutiklassis, iseseisvad harjutused õppeperioodil kontaktõppe ajal, mis on tagasisidestatud õppejõu poolt ja arvestuse saamise aluseks.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Gina Metssalu

Kursuse hind

tasuta

Korraldaja

Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

16

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
12.10.2022 10:00-16:45 Gina Metssalu Selgumisel
19.10.2022 10:00-16:45 Gina Metssalu Selgumisel
26.10.2022 10:00-16:45 Gina Metssalu Selgumisel
02.11.2022 10:00-16:45 Gina Metssalu Selgumisel