Arengu ja õppimise toetamine
Kursuse kood HRC0055/4
Toimumise aeg 23.10.2018 - 26.02.2019
Toimumise koht Võru Seminari 1
http://voru.edu.ee/index.php/et/
Sihtgrupp õpetajad, haridustöötajad
Eesmärk Kursuse eesmärk on anda ülevaade tunnetusprotsessidest ning õpimotivatsiooni olemusest ning pakkuda viise nende teadmiste integreerimiseks toimivateks klassiruumipraktikateks, õppimist parimal moel toetavaks tagasisidestamiseks.
Sisu Õppimise neurobioloogiline olemus, tunnetusprotsessid, täidesaatvad funktsioonid, mõistete areng, metatunnetuslikud õpistrateegiad. Õpimotivatsioon: võimekususkumuste teooria, isemääramisteooria ning nende rakendused. Seosed erinevate teemade vahel – kuidas ja miks ei saa me näiteks motivatsioonist mõeldes kõrvale jätta ajufunktsioonide olemuse ja arenguga seonduvat.
Õpiväljundid * tunneb õppimise alusprotsesse (sh õppimise neurobioloogiline olemus, tunnetusprotsessid, täidesaatvad funktsioonid, mõtlemise areng, metatunnetus) ja oskab nende omadustest, arengust ja eripäradest lähtuvalt õpiprotsessi kujundada.
* tunneb õpimotivatsiooni ja pingutuse juhtimisega seotud teooriaid (võimekususkumused, isemääramisteooria) ning oskab nendest lähtuvalt kujundada õppima julgustavat keskkonda
Lõpetamistingimused Teoreetilisi teadmisi ja nendel põhinevaid praktilisi sekkumisi siduv kursus loob aluse õppimise ning seda toetavate tegurite mõistmiseks ning teadmiste samm-sammult rakendamiseks. Õpitu rakendamisele järgneb igal järjekordsel kohtumisel võimalus toimunud muutuste ning ette tulnud kitsaskohtade üle arutleda.
Õpikeskkond Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat.
Maht 1 EAP (kontaktõpe 18 tundi, iseseisevõpe 12, praktika 3)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Grete Arro, Kati Aus
Kursuse hind 0 EUR (grupihind, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 30
Korraldaja Haridusinnovatsiooni keskus, Marika Kutškova, 6199 774, marikaku@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 31.10.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 23.10.2018    10:00-15:15 Õppima õppimine. Grete Arro, Kati Aus Võru
 03.01.2019    10:00-15:15      
 26.02.2019    10:00-15:15