HKC0216/2 - Õppijate digipädevuse arendamine: videotöötlus, fototöötlus, animatsioon ("Praktiline haridustehnoloogia distantsilt" koolituse moodul)

Toimumise aeg

20.01.2025 - 17.02.2025

Registreerimise tähtaeg

13.01.2025

Toimumise koht

Google Meet

Maht

17 akadeemilist tundi (kontaktõpe 9 tundi, iseseisevõpe 8 tundi)

Sihtgrupp

Tegevõpetajad, haridustöötajad

Eesmärk

õppida, kuidas kavandada õppeprotsessi, valides teema rikastamiseks sobiv haridustehnoloogiline töövahend: videotöötlus, fototöötlus, animatsioon.

Sisu

Kuidas viia läbi lihtsamat fototöötlust, videotöötlust; kuidas luua lihtsamat animatsiooni

Õpiväljundid

Koolituse läbinu teab, kuidas viia läbi lihtsamat fototöötlust, videotöötlust, kuidas luua lihtsamat animatsiooni.

Eeldused

kuulumine sihtrühma, valmisolek rakendada digivahendeid ja -tehnoloogiaid igapäevases töös

koolitaja kompetentsus

Pedagoogiline haridus, haridustehnoloogia-alane väljaõpe.

Lõpetamistingimused

Õppija esitab iga mooduli keskel ja järel praktilise töö ja eneserefleksiooni elektroonilises õpimapis. Õppija osaleb teemakohastes aruteludes.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Airi Aavik, Tiina Alasoo, Margit Ojaots

Kursuse hind

69 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

1

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
20.01.2025 15:00-17:15 Videotöötlus Airi Aavik Google Meet
03.02.2025 15:00-17:15 Fototöötlus Tiina Alasoo Google Meet
17.02.2025 15:00-17:15 Animatsioon Margit Ojaots Google Meet