Projektijuhtimine
Kursuse kood AVC0025/3
Toimumise aeg 17.02.2018 - 05.05.2018
Toimumise koht Tallinna Ülikool
Sihtgrupp Gümnaasiumi- ja kutsekooliõpilased, kellel on huvi projektide läbiviimise vastu.
Eesmärk saada teada projekti tsüklist ning tutvuda olulisemate põhimõtetega, kuidas kirjutada projekti, saada teada programmide rahastamise vormidest ja taotlusvõimalustest ja õppida neid kasutama reaalses elus.
Sisu I Projektijuhtimise põhimõisted. Rühmadeks jagunemine. Meeskonnatöö.
II Projektide strateegiline planeerimine, probleemianalüüs ja eesmärkide püstitamine/sõnastamine. Tegevuskava ja ressursside planeerimine, SWOT analüüs.
III Eelarve koostamine. Rahastusallikad, taotlusvormide täitmine.
IV Sponsorite leidmine, sponsorkirja kirjutamine.
V Projektide viimistlus, täiendus, õppejõupoolne nõustamine. Projekti hindamine ja aruandlus
Õpiväljundid Kursuse läbinu:
- tunneb projektijuhtimise põhitõdesid ning oskab neid rakendada igapäevases elus;
- tunneb erinevaid rahastamisvorme ja -võimalusi ning oskab neid võimalusi kasutada;
- oskab analüüsida projektide erinevaid etappe ja teha SWOT analüüsi.
Lõpetamistingimused 6 õppepäeva. Loengutes/seminarides osalemine ja õigeaegselt iseseisvate tööde esitamine. Tunnistuse saab õpilane, kes on osalenud vähemalt viiel õppepäeval ja teinud ära viis iseseisvat tööd. Tõendi saab õpilane, kes on osalenud vähemalt kolmel õppepäeval ja teinud ära vähemalt viis iseseisvat tööd.
Õpikeskkond Tallinna Ülikooli auditooriumid
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad või selle omandamine.
Maht 2 EAP (kontaktõpe 24 tundi, iseseisevõpe 28)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Lianne Teder
Kursuse hind 25 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 8
Korraldaja Avatud akadeemia, Teele Ilvest, +372 640 9369, teele.ilvest@tlu.ee
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, Riina.Stahl@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 10.02.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 17.02.2018    12:00-14:00 Projekti mõiste, projektigrupid ja -ideed Lianne Teder  
 10.03.2018    11:00-14:00 Projekti eesmärgid, väljundid, tulemused ja mõju Lianne Teder  
 24.03.2018    11:00-14:00 Projektiga seotud osapooled Lianne Teder  
 07.04.2018    11:00-14:00 Projektile toetuse taotlemine Lianne Teder  
 21.04.2018    11:00-14:00 Projekti tegevused Lianne Teder  
 05.05.2018    11:00-14:00 Valminud projektide tutvustused Lianne Teder  
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp