Noorteprojekti koostamine
Kursuse kood AVC0025/3
Toimumise aeg 17.02.2018 - 05.05.2018
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 25, Tallinna Ülikool
Sihtgrupp Gümnaasiumi- ja kutsekooliõpilased, kellel on huvi projektide läbiviimise vastu.
Eesmärk saada teadmised ja oskused noorteprojekti koostamiseks, projektitaotluse täitmiseks ning esitamiseks.
Sisu Kursusel käsitletakse teemadena:
projekti mõiste sisu, projekti osad ja nende tähendused,
hea projekti ja selle osade tunnused, sh probleem ja vajadus, eesmärk ja ülesanded, siht- ja sidusgrupid, tegevused ja tegevuskava, väljundid, tulemused ja mõju, eelarve, elluviijad ja projektijuhtimine,
noorteprojekte rahastavad fondid, nende nõuded ja projektitaotluste esitamise tingimused,
projekti hindamiskrireetiumid.
Õpiväljundid Kursuse läbinud õppija:
mõistab projekti ja selle osade tähendust,
koostab ja kirjutab projekti,
teab noorteprojekti rahastavaid fonde ning kuidas nende kohta infot leida,
teeb meeskonnatööd projekti koostamisel.
Eeldused Gümnaasiumi või kutsekoolis õppija
Lõpetamistingimused 6 õppepäeva. Loengutes/seminarides osalemine ja õigeaegselt iseseisvate tööde esitamine. Tunnistuse saab õpilane, kes on osalenud vähemalt viiel õppepäeval ja teinud ära viis iseseisvat tööd. Tõendi saab õpilane, kes on osalenud vähemalt kolmel õppepäeval ja teinud ära vähemalt viis iseseisvat tööd.
Õpikeskkond Tallinna Ülikooli auditooriumid
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad või selle omandamine.
Maht 2 EAP (kontaktõpe 24 tundi, iseseisevõpe 28)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Lianne Teder
Kursuse hind 25 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 8
Korraldaja Avatud akadeemia, Teele Ilvest, 640 9369, teele.ilvest@tlu.ee
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, Riina.Stahl@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 16.02.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 17.02.2018    12:00-14:00 Projekti mõiste, projektigrupid ja -ideed Lianne Teder  
 10.03.2018    11:00-14:00 Projekti eesmärgid, väljundid, tulemused ja mõju Lianne Teder  
 24.03.2018    11:00-14:00 Projektiga seotud osapooled Lianne Teder  
 07.04.2018    11:00-14:00 Projektile toetuse taotlemine Lianne Teder  
 21.04.2018    11:00-14:00 Projekti tegevused Lianne Teder  
 05.05.2018    11:00-14:00 Valminud projektide tutvustused Lianne Teder