Kirjeldustõlge
Kursuse kood FKC0040/3
Toimumise aeg 26.09.2020 - 29.11.2020
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 27, BFM Nova hoone
Sihtgrupp täiskasvanu või väikeettevõtja, kes soovib pakkuda kirjeldustõlke teenust
Eesmärk tutvuda nägemispuudega inimeste maailmaga kultuuritarbimise seisukohast, kirjeldustõlke ajalooga maailmas ja Eestis, saada reeglite ja soovituste põhjalt
tööriistad kirjeldustõlke tegemiseks koos sihtrühma esindajast konsultandiga; vormida hea tava kirjeldustõlge ja arusaam selle tehnikatest.
Sisu I Nägemisest ja silmahaigustest silmaarsti pädevuse vaatekohast. Nägemispuudega inimese osalemine kultuurisündmustel. Nägemispuudega inimesi ühendavad organisatsioonid. Kuidas suhelda nägemispuudega inimesega.
Kirjeldustõlke ajalugu maailmas ja Eestis. Kirjeldustõlke tehnikad Ühendriikides, Euroopas, Põhjamaades.
Muuseumikülastus kirjeldustõlkega ja ilma. Filmi vaatamine silmaklappidega. Konverensitehnika ja Muuvireader: toimimise põhimõtted, plussid ja miinused.
Kirjeldustõlgi ja konsultandi näidistund. Võimalus kirjeldada reaalajas eri žanre. Kirjeldustõlgi põhimõtted ja konsultandi põhimõtted.

II Konspekteerimise tehnikad: ülevaade ja tutvustus, katsetused. Film, videod ja tehnikad: miks, kuidas, millal, millega. Filmižanrid ja nende kirjeldamine.

III Teatri eripärad kirjeldustõlke vaatenurgast. Hääle hooldus ja harjutusi. Valitud etendusele kirjeldustõlke harjutamine rühmades ja tagasiside.
Kirjeldustõlge tantsuetendusele, kontserdile, spordivõistlusele.

IV Muuseumid, kunstiteosed - kirjeldustõlge ja tagasiside. Kirjeldustõlge televisioonis
Õpiväljundid teab kirjeldustõlke reegleid ja omab tööriistu selle kasutamiseks;
tunneb kirjandustõlke head tava ja oskab tehnikat
Eeldused oskus koos konsultandiga panna end nägemispuudega inimese asemele
Lõpetamistingimused loengud, näitusekülastamine, kinoseansid, Iseseisev töö: jagatakse kuni 5 min filmiklipid ja kodutööna tuleb valmis kirjutada ajakoodidega autorilõik/käsikiri kirjeldustõlke konsultanti kaasates
Iseseisev töö: teostada kirjeldustõlge mängufilmile, teatri- või tantsuetendusele, muuseumi ekskursioonile, spordivõistlusele või telesaatele. Tagasiside sihtgrupi esindajalt.
Õpikeskkond Klassiruum, muuseumikülastus, kinosaal
Koolitaja kompetentsus kultuurikorraldaja ja valdkonna ekspert
Maht 3 EAP (kontaktõpe 74 tundi, iseseisevõpe 10)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Koolituse peakoolitaja ja koordinaator: Sülvi Sarapuu, kirjeldustõlke maaletooja
Kursuse hind 600 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 26.09.2020    10:00-18:00      
 27.09.2020    10:00-18:00      
 10.10.2020    10:00-18:00      
 11.10.2020    10:00-18:00      
 24.10.2020    10:00-18:00      
 25.10.2020    10:00-18:00      
 07.11.2020    10:00-18:00      
 08.11.2020    10:00-18:00      
 28.11.2020    10:00-18:00      
 29.11.2020    10:00-18:00      
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp