Praktiline haridustehnoloogia: joonistusprogrammid
Kursuse kood HKC0052/1
Toimumise aeg 16.01.2018
Toimumise koht Haapsalu, Lihula mnt 12, kolledž
https://goo.gl/maps/zmdo1v5XgCJ2
Sihtgrupp Tegevõpetajad
Eesmärk Saada ülevaade joonistusprogrammide põhifunktsioonidest ning võimalustest joonistusprogrammide kasutamisest õppetöö läbiviimisel.
Sisu Ülevaade joonistusprogrammidest. Joonistusprogrammide põhifunktsioonid. Joonistusprogrammide kasutamine õppetöö läbiviimisel.
Õpiväljundid Õppija saab ülevaate joonistusprogrammide abil töönäidise koostamisest.
Eeldused Valmisolek rakendada õpitut oma töös.
Lõpetamistingimused Õppija osaleb koolituspäeval ning koostab joonistusprogrammide abil töönäidise.
Õpikeskkond Tagatud on kaasaegsed ja õppimist toetavad õpperuumid ning e-õpikeskkond.
Koolitaja kompetentsus Pedagoogiline haridus, haridustehnoloogia-alane väljaõpe.
Maht 4 akadeemilist tundi (kontaktõpe 4 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Liia Lees
Kursuse hind 35 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 2
Korraldaja Haapsalu kolledž, Heli Temper, 5354 3495, heli.temper@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 12.01.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 16.01.2018    14:00-17:30 Joonistusprogrammid   203