Ajarännak kui õppemeetod ajaloo teemade lõimimiseks
Kursuse kood HTC0052/1
Toimumise aeg 13.10.2020 - 03.03.2021
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 Tallinn
Sihtgrupp Üliõpilased, kõigi ainete õpetajad, klassiõpetajad, muuseumipedagoogid, kes on huvitatud ajaloo teemade lõimimist oma õppetöös
Eesmärk osata kavandada ajarännakut kui õppemeetodit, luues võimalusi õppekavas õppeainete lõimimiseks ajaloo teemadega.

Sisu 1. Ajarännaku meetodi tutvustus (teooria ja praktilised ülesanded). 2. Näidisajarännaku tutvustamine – Niguliste kool 1517 (hea näide ajarännakust). 3. 1991. aasta Eestis: poliitiline olustik, kultuur, haridus, olme, mood. TLÜ õppejõud. 4. Stsenaariumi kirjutamine Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise perioodiks ehk ajarännakuks aastasse 1991. 5. Stsenaariumi läbimäng Tallinna teletornis. 6. Tagasiside ajarännakule ja koolitusele, refleksioon.
Õpiväljundid teab, mis on ajarännak ja eristab ajarännaku etappe; omab algteadmisi ajarännaku stsenaariumi koostamisest, kohandades valmis stsenaariumi konkreetsetele oludele; kasutab ajarännakut õppekava õppeainete lõimimiseks ja osalejate empaatiavõime arendamiseks.
Eeldused Kõigile jõukohane. Ajaperioodi tundmine ei ole eeldus, aga tuleb kasuks.
Lõpetamistingimused 1. loeng (meetodi tutvustus - Pille Rohtla; ajastu ülevaade - TLÜ õppejõud. 2. rühmatöö (praktilised ülesanded meetodi tutvustuse juures; stsenaariumi kirjutamine; tagasisidestav analüüs); 3. iseseisev töö: töö allikatega (endale identiteedi loomine), sh ajastukohase riietuse otsimine; 4. praktiline osalus.
Õpikeskkond Auditoorium, muuseumid (Eesti Kunstimuuseumi Niguliste muuseum, Tallinna teletorn), raamatukogud, arhiivid, taaskasutuskauplused jne.
Koolitaja kompetentsus Ajalooalane kõrgharidus;
TLÜ poolt tunnustatavad 1991. aasta spetsialistid
Maht 1 EAP (kontaktõpe 10 tundi, iseseisevõpe 26)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Mare Oja; Pille Rohtla; Heivi Truu jt,
Kursuse hind tasuta
Minimaalne osalejate arv 15
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Külli Rauk, 6199523, kyllira@tlu.ee
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp