HRC0010/8 - Käitumisraskustega laps lasteaias

Toimumise aeg

15.05.2017

Toimumise koht

Tallinn, Uus-Sadama 5, M-342

Maht

8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)

Sihtgrupp

lasteaiaõpetajad

Eesmärk

saada ülevaade koolieelses eas avalduvatest käitumisraskustest, nende põhjustest ja seosest arenguliste erivajadustega. Õppida tundma meetodeid ja võtteid, millega saab ennetada mittesoovitavat käitumist ning toime tulla käitumisraskustega lastega.

Sisu

ülevaade arenguliste erivajadustega seotud käitumisraskustest; pedagoogilised meetmed käitumisraskuste ennetamiseks ja käitumisraskustega lapsega toimetulekuks.

Õpiväljundid

Teab käitumisraskuste võimalikke põhjusi ning erinevaid avaldumisvorme.
Tunneb arenguliste erivajadustega seotud käitumisraskusi.
Oskab rakendada pedagoogilisi meetmeid käitumisraskuste ennetamiseks ja käitumisraskustega lapsega toimetulekuks.

Eeldused

töötamine lasteaiaõpetajana

õpikeskkond

Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.

koolitaja kompetentsus

Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.

Lõpetamistingimused

aktiivne osalemine lähiõppepäeval

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Lii Lilleoja, MA

Korraldaja

Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
15.05.2017 10:00-17:15 M-342