AYC0322/2 - Tootearendus ja innovatsioon ("Rohepöörde juhtimine" koolituse moodul)

Osalejate arv on täis!
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

19.01.2024 - 16.05.2024

Registreerimise tähtaeg

16.05.2024

Toimumise koht

Tallinna Ülikool

Maht

78 akadeemilist tundi (kontaktõpe 26 tundi, iseseisevõpe 52 tundi)

Sihtgrupp

Era- ja avaliku sektori juhid ja spetsialistid, kes puutuvad oma igapäevatöös või lähitulevikus kokku rohepöörde, keskkonnasäästliku ja tasaarenguga, keskkonna- ja innovatsioonipoliitika meetmete rakendamise ja seotud kommunikatsiooniga.

Eesmärk

Omandada teadmised keskkonnasäästliku teenuse ja tootearendusest. Praktiliselt läbi teha ühe keskkonnasäästliku toote või teenuse arendus ja selle elutsükli analüüs.

Sisu

Toote- ja teenusearenduse teoreetilised alused. Praktiline toote või teenuse arendusprotsessi läbiviimine. Turusegmendi tuvastus ning kliendi vajaduste tuvastamine. Kontseptsioonide loomine ja kliendi vajadustest lähtudes parima valimine. Toote ja teenuse keskkonnamõju ja elutsükli analüüs ja mõju vähendamine. Füüsilise toote prototüübi valmimine või teenuse osutamise täieliku protsessi kirjelduse koostamine.

Õpiväljundid

leiab rohetoodete ja -teenuste turuvõimalusi; tuvastab kliendivajadusi; viib läbi kontseptsiooni loome; valib kõige sobilikuma kontseptsiooni; arendab kliendi vajadusi rahuldav toote või teenuse; hindab toote elutsükli keskkonnamõju

Eeldused

Eesti keel C1 tasemel, inglise keele oskus B2 tasemel. Vähemalt bakalaureusekraadi või sellele vastava haridustase

õpikeskkond

E-õpe viiakse läbi Zoom keskkonnas. Õppematerjalid on kättesaadavad Moodle keskkonnas, kuhu tuleb ka iseseisvad tööd esitada. Lähiõpe toimub TLÜ klassiruumides, mis on kohaldatavad rühmatöödeks, võimaldavad elektroonilisi presentatsiooni läbiviimisi.

koolitaja kompetentsus

Mooduli koolitaja on vähemalt magistrikraadiga mooduli sisuga seotud valdkonnas.

Lõpetamistingimused

Kursuse läbimiseks on vajalikud järgmised osad projekti dokumentatsioonis:
1. Selgelt sõnastatud turuvõimalus uue keskkonnasäästliku toote või teenuse jaoks.
2. Kliendivajaduste tuvastamiseks läbi viidud intervjuud ja/või küsimustikud.
3. Kliendivajaduste nimekiri koos tähtsusega.
4. Kontseptsiooni loome ja toote jagamine alaprobleemideks
5. Kontseptsiooni valik, hindamismaatriks
6. Lõpliku toote arendamine
7. Toote keskkonnamõjude hindamine ja toote elutsükli säästlikumaks muutumise analüüs.
8. Füüsilise toote prototüübi valmistamine või teenuse osutamise täieliku protsessina kirjeldamine

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Kaimo Sonk

Kursuse hind

1920 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

koolitus- ja konverentsikeskus, Katrin Soidra-Zujev, 6409443, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

20