Tehnoloogiapõhine õpe organisatsioonis
Kursuse kood DTC0063/1
Toimumise aeg 15.10.2020 - 11.12.2020
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 27
Sihtgrupp ettevõtete keskastmejuhid, personalitöötajad ja inimeste arendamisega seotud töötajad
Eesmärk saada tuge tehnoloogiapõhise formaalse- ja mitteformaalse õppimise planeerimiseks, juurutamiseks ja hindamiseks organisatsioonis
Sisu Muutuste juhtimine tehnoloogiaga. Tehnoloogiapõhise õppe praktikad ja meetodid: pädevuspõhine õpe, koostöine õpe, mängustatud õpe, mitteformaalsed õppe tehnoloogiad; tehnoloogiapõhise õppe evalveerimine ja tõenduspõhine otsustamine.
Õpiväljundid teab töökohal õppimise eripärasid, arvestab neid oma organisatsioonis tehnoloogiapõhise õppe planeerimisel; valib erinevaid tehnoloogilisi võimalusi õppimise
metoodiliseks planeerimiseks ja läbiviimiseks organisatsioonis; valib sobivad juurutamise teooriad enesejuhitud ja kogukondliku õppimise toetamise planeerimiseks organisatsioonis; analüüsib tagasiside andmeid ja kasutab neid juurutamise pidevaks täiustamiseks.
Eeldused programmis osalemiseks peab organisatsioonist kontaktõppe perioodil osalema 4-6-liikmeline meeskond, kuhu peab kuuluma ka juht või juhtkonna esindaja. Eelduseks on tööalane kokkupuude töökohal õppimise planeerimise või läbiviimisega. Meeskonna valmidus oma kogemusi ja muutusi kontaktkohtumistel reflekteerida. Ingliskeelse kursuse puhul inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel.
Lõpetamistingimused Kontaktkohtumiste vahel täidavad meeskonnad iseseisvaid ülesandeid e-keskkonnas.
Meeskond sooritab iseseisvad ülesanded ning töötab välja oma tehnnoloogiapõhise õppimise plaani.
Õpikeskkond Tallinn, Narva mnt 27, Digitehnoloogiate instituut, Haridustehnoloogia keskus. Õpe toimub koostööd, avatud suhtlemist ning reflekteerimist toetavas auditooriumis, kus on olemas ka vajalikud esitlustehnika vahendid.
Koolitaja kompetentsus Koolitajal peab olema vähemalt magistrikraad, vähemalt 3-aastane kogemus täiskasvanute koolitajana ning vähemalt 3-aastane digivahendite kasutamise kogemus õppetöös
Maht 2 EAP (kontaktõpe 40 tundi, iseseisevõpe 12)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Kairit Tammets, Linda Helene SIllat
Kursuse hind tasuta
Minimaalne osalejate arv 15
Korraldaja Digitehnoloogiate instituut, Pirje Jürgens, 6409428, pirje.jurgens@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 09.10.2020
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp