HRC0239/1 - Õpetamise toetamine kõrgkoolis: üliõpilastööde juhendamine

NB! Sihtgrupp: kõrgkoolis töötavad õppejõud
Osalejate arv on täis!
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

19.11.2019

Registreerimise tähtaeg

18.11.2019

Toimumise koht

Tallinn, Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, T-416

Maht

4 akadeemilist tundi (kontaktõpe 4 tundi)

Sihtgrupp

Eesti kõrgkoolides töötavad õppejõud

Eesmärk

saada teada juhendamise viisidest ja võimalustest ning mõtestada juhendaja ja juhendatava rolli ning vastutust.

Sisu

Juhendamine kui üliõpilase õppimise toetamine, juhendamise viisid ja võimalused, juhendaja ja juhendatava rollid ning ülesanded üliõpilastööde koostamisel.

Õpiväljundid

On saanud ülevaate üliõpilastööde juhendamise viisidest ja võimalustest ning teadvustab juhendamisega kaasnevaid rolliootusi ja vastutust.

Eeldused

Töötab Eesti kõrgkoolis õppejõuna

õpikeskkond

tänapäevased õpperuumid koos vajaliku esitlustehnikaga

koolitaja kompetentsus

Vähemalt magistrikraad ning varasem koolitamise kogemus

Lõpetamistingimused

Lühiloengu formaat, arutelu, grupitöö

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Katrin Karu

Kursuse hind

0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse elluviimist toetab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondist

Korraldaja

Haridusteaduste instituut, Ann Leppiman, 5146385, ann.leppiman@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
19.11.2019 14:00-17:15 T-416