TSC0020/3 - Treenerite V taseme spordi üldainete teooriakursus

NB! Soodushinnaga koolitusele registreerimine toimub EOK kodulehel http://www.eformular.com/treener2009/tase123.html
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

09.09.2016 - 16.10.2016

Registreerimise tähtaeg

04.09.2016

Toimumise koht

Maht

130 akadeemilist tundi (kontaktõpe 70 tundi, iseseisevõpe 60 tundi)

Sihtgrupp

spordialade treenerid ja õpetajad, kellel ei ole kehakultuurialast haridust, kuid soovivad taotleda treeneri (EKR tase 5) kutsekvalifikatsiooni.

Eesmärk

kujundada teoreetilised teadmised spordiala V taseme (treener) treenerikutse omandamiseks.

Sisu

Spordikorraldusliku ettevalmistuse moodul - 10 akadeemilist tundi
Pedagoogilis-psühholoogiliste ja biomehhaanika ainete moodul - 24 akadeemilist tundi
Biomeditsiiniliste ainete moodul - 36 akadeemilist tundi

Õpiväljundid

on saanud ettevalmistuse spordi üldainete teoreetiliste baasteadmiste osas treeneri V taseme eksami sooritamiseks.

Eeldused

töötamine treenerina

õpikeskkond

ülikoolilinnak

koolitaja kompetentsus

erialane asjatundlikkus ja koolitaja kogemus

Lõpetamistingimused

Lähiõpe toimub loengute ja seminaride vormis. Iseseiseva tööna tuleb läbi lugeda soovitatav kirjandus osalemaks seminaridel. Kirjanduse loetelu on leitav EOK treenerite koolituse õppekavade ja õppematerjalide registrist.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Karin Baskin PhD, Joe Noormets PhD, Tiiu Olm PhD, Boris Bazanov PhD, Kristjan Port PhD, Tiia Randma, Indrek Rannama MsC, Kaivo Thomson PhD, Toomas Tõnise, Marko Udras

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Toomas Herde, 5054659, treener@tlu.ee

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
09.09.2016 14:00-19:00 Räägu 49 406
10.09.2016 09:00-18:00 Räägu 49 406
11.09.2016 09:00-18:00 Räägu 49 406
23.09.2016 14:00-19:00 Räägu 49 406
24.09.2016 09:00-18:00 Räägu 49 406
25.09.2016 09:00-18:00 Räägu 49 406
15.10.2016 09:00-18:00 Räägu 49 406
16.10.2016 09:00-16:00 Räägu 49 406