Fotograafia alused
Kursuse kood FKC0005/2
Toimumise aeg 04.04.2018 - 02.05.2018
Toimumise koht Narva mnt 27, Tallinna Ülikool, BFM, Nova hoone
Sihtgrupp Kõik, kes on huvitatud fotograafiast väljendusvahendina


Anyone who is interested in photography as a means of expression, wish to gain more from using their digital camera and to learn some basic skills for processing of digital images. Participants will get feedback to their own works and independent creative tasks. This is an entry-level training.
Eesmärk täiendada kaamera kasutamise, loova pildistamise ja fotode digitaaltöötluse praktilisi oskusi.
Sisu I Pildiruum ja kujutamise viisid. Fotograafilise pildi omadused. Arhitektuur, linnaruum ja maastik. Kaamera ja optika mõju pildi tulemusele. Digitaalfoto seadete valikud eesmärgist lähtuvalt.

II Portree, autoportree, grupiportree. Dokumentalistika ja lugude jutustamine. Osalejate tööde tagasiside. Digitaalne pilditöötlus: failiformaadid, programmide tööriistad, valgus ja kontrast, perspektiiv.

III Objekt, ruum ja valgus. Vaikelud ja tähenduslikud objektid. Kursuse pildistamisülesande tagasiside. Digitaalne pilditöötlus: kontrast, värv ja filtrid, esmane pildimontaaž.

IV Lavastuslik fotograafia. Kaasaegse fotokunsti väljendusvahendid. Fotoseeriate komponeerimine. Osalejate tööde arutelud. Fototrüki materjalid ja eksponeerimise võimalused.
Õpiväljundid on teadlik fotograafilise väljenduse mitmekesistest võimalustest, on omandanud praktilisi oskusi fotoseeriate pildistamisel ja fotode digitöötluses.
Eeldused Algtaseme koolitus
Maht 1 EAP (kontaktõpe 20 tundi, iseseisevõpe 10)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Tõnu Talpsep, operaator/BFMi tehnikaspetsialist
Kursuse hind 180 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 6
Korraldaja Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Sille Paas, 6199908, sille.paas@tlu.ee
Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Kuusik, 5096692, katrin.kuusik@tlu.ee