Õppeasutuse sisehindamine omavalitsuse haridusametnikuna
Kursuse kood HRC0144/1
Toimumise aeg 16.01.2019 - 08.03.2019
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 25, Terra hoone IV korrus ruum T-416
https://www.tlu.ee/ulikooli-linnak
Sihtgrupp kohalike omavalitsuste ametnikud hariduse valdkonnas
Eesmärk tõsta oma valmisolekut kohaliku omavalitsuse haridusametnikuna osaleda õppeasutuse sisehindamise protsessis ning kasutada sisehindamise aruannet omavalitsuse hariduspolitiika strateegilisel planeerimisel
Sisu Strateegiline planeerimine õppeasutuses. Arengukava seosed sisehindamisega. Pidev sisehindamine tõenduspõhises juhtimises ja arendustegevuses
Sisehindamise protsessi kavandamine. Sisehindamise läbiviimine. Sisehindamisaruande soovituslikud osad. Praktilised kogemused õppeasutuse sisehindamisega
Sisehindamise hindamine.
Õpiväljundid - mõistab õppeasutuse pideva sisehindamise tähtsust ja ülesandeid tõenduspõhises juhtimises ja arendustegevuses;
- oskab õppeasutusi nõustada sisehindamise kvaliteedi parandamisel
- analüüsib õppeasutuse sisehindamise aruandeid omavalitsuse hariduspoliitika strateegilise planeerimise vaatenurgast
Eeldused Osaleja töötab kohaliku omavalitsuse hariduse valdkonnas
Lõpetamistingimused Osalemine kontaktõppes ja iseseisva töö sooritamine. Iseseisev töö on osaleja koostatud analüüs kahe õppeasutuse sisehindamise aruande (1 oma KOV-i õppeasutuse ja 1 väljaspool KOVi) põhjal sisehindamise korralduse tugevustest ja kitsaskohtadest.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne
Koolitaja kompetentsus Programmi kaasatud koolitajad:
Prof Eve Eisenschmidt, Tallinna Ülikooli Hariduse juhtimise õppekava kuraator ja valdkonna arendaja (juhtivkoolitaja).
Kätlin Vanari,Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni keskuse juhataja
Kaasatavad praktikud:
Leelo Tiisvelt, Randvere Kooli direktor
Liina Põld, Haapsalu aselinnapea hariduse ja kultuuri alal
Maht 1 EAP (kontaktõpe 14 tundi, iseseisevõpe 12)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Eve Eisenschmidt, Kätlin Vanari
Kursuse hind 228 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)
Hind sisaldab kahte (2) koolituspäeva, jaotusmaterjale, kohvipause ja lõunasööke. Kui osaleja võtab osa kahest koolituspäevast (100% kontaktõppest) ja sooritab iseseisva töö, siis väljastatakse osalejale Tallinna Ülikooli täiendusõppe tunnistus. Kui osaleja võtab osa kahest koolituspäevast (100% kontaktõppest), kuid ei soorita iseseisvat tööd, väljastatakse talle koolitusel osalemise kohta tõend.
Minimaalne osalejate arv 15
Korraldaja Haridusinnovatsiooni keskus, Marika Kutškova, 6199 774, marika.kutskova@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 11.01.2019
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 16.01.2019    10:00-17:15 Koolitus Eve Eisenschmidt, Kätlin Vanari T-416
 08.03.2019    10:00-15:30 Koolitus Eve Eisenschmidt, Kätlin Vanari T-416