HTC0146/3 - Erialane eesti keel õpetajatele

Osalejate arv on täis!
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

06.03.2024 - 29.05.2024

Registreerimise tähtaeg

05.03.2024

Toimumise koht

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn

Maht

78 akadeemilist tundi (kontaktõpe 42 tundi, iseseisevõpe 36 tundi)

Sihtgrupp

üldhariduskoolide või kutseõppeasutuste õpetajad, kes vajavad erialase eesti keele oskuse arendamist, et tulla toime eestikeelse õpetamisega

Eesmärk

arendada õpetajana erialast ja üldkeeleoskust, et tagada edukas toimetulek eestikeelses koolis töötades.

Sisu

Õpetajate erialane eesti keel C1 tasemel. Mina õpetajana. Tunni ettevalmistamine: tunnikava koostamine, eesmärkide sõnastamine. Ainetund: tööjuhiste andmine, rühma-, paaris- ja iseseisva töö korraldamine, töörahu tagamine; tagasiside andmine. Ainekirjaoskus ja LAK-õpe

Õpiväljundid

tunneb end kindlalt kooli suhtlusolukordades, valdab kooli- ja ainespetsiifilist keelt, kasutab erialaseid termineid ladusas kõnes ja nõudlikus kirjalikus tekstis, on arendanud üldkeeleoskust kõigis osaoskustes ja kasutab C1 tasemele omaseid keelestruktuure.

Eeldused

Eesti keele oskus vähemalt B2-tasemel.

koolitaja kompetentsus

Vähemalt magistrikraad; valdkondlik töökogemus; täiskasvanute koolitamise kogemus.

Lõpetamistingimused

Õppimine kontaktõppes on lähiõppena. Kursuse läbiviija kirjeldab õppemeetodeid, sh iseseisvaid töid esimestes loengutes. Minitunni (15 min) ettevalmistamine ja läbiviimine.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

eesti keele kui teise keele õpetaja Külli Kuri (MA)

Kursuse hind

tasuta

Korraldaja

Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

15

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
06.03.2024 16:00-18:30 Kursus Külli Kuri
13.03.2024 16:00-18:30 Kursus Külli Kuri
20.03.2024 16:00-18:30 Kursus Külli Kuri
27.03.2024 16:00-18:30 Kursus Külli Kuri
03.04.2024 16:00-18:30 Kursus Külli Kuri
10.04.2024 16:00-18:30 Kursus Külli Kuri
17.04.2024 16:00-18:30 Kursus Külli Kuri
22.04.2024 16:30-19:00 Kursus Külli Kuri Zoom
24.04.2024 16:00-18:30 Kursus Külli Kuri
01.05.2024 12:00-14:30 Kursus Külli Kuri Zoom
08.05.2024 16:00-18:30 Kursus Külli Kuri
15.05.2024 16:00-18:30 Kursus Külli Kuri
22.05.2024 16:00-18:30 Kursus Külli Kuri
29.05.2024 16:00-18:30 Kursus Külli Kuri