Tantsu- ja liikumisteraapia võimalused aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laste toetamiseks
Kursuse kood LTC0149/2
Toimumise aeg 14.02.2019 - 21.02.2019
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp Erivajadustega lastega töötavad ja teemast huvitatud spetsialistid (eripedagoogid, sotsiaaltöötajad, psühholoogid, tugiisikud, õpetajad) ja lapsevanemad
Eesmärk saada ülevaade ATH olemusest, esinemissagedusest ja komorbiitsusest, TLT eesmärkidest töös ATH-ga lastega (kehateadlikkuse ja loovuse arendamine, enesehinnangu toetamine, emotsioonide tundmine ja juhtimine, eneseregulatsioonioskuse ja sotsiaalsete oskuste arendamine);
tutvuda ATH-ga laste toetamiseks koostatud TLT mudeliga ja osa saada õppest mudeli kasutamiseks (tööpõhimõtted, teraapia tasandid, toetavad fookused, põhieesmärgid ja näidisharjutused).
Sisu Ülevaade ATH olemusest, esinemissagedusest ja komorbiidsusest.
Praktilisele mudelile töös ATH-ga lastega toetudes võimalus kogeda TLT meetodeid ja tehnikaid, et arendada laste kehateadlikust ja loovust, toetada nende enesehinnangut, aidata neil õppida tundma enda ja teiste emotsioone ning arendada nende emotsioonide juhtimise võimet koos eneseregulatsioonioskuse ja sotsiaalsete oskuste toetamisega.
Võimalus koolitusgrupis jagada oma kogemusi antud sihtgrupiga ja grupitööle põhinedes analüüsida oma võimalusi koolitusel omandatu praktiliseks rakendamiseks.
Õpiväljundid on saanud ülevaate ATH olemusest, esinemissagedusest ja komorbiidsusest, TLT eesmärkidest töös ATH-ga lastega, tööpõhimõtetest, teraapia tasanditest, toetavatest fookustest, põhieesmärkidest ja näidisharjutustest ATH-ga lastega ning on saanud praktilise kogemuse.
Eeldused huvi ATH-ga laste toetamiseks ja arendamiseks
Lõpetamistingimused Näidis tunnikava koostamine ja analüüs ning näidisharjutuse läbiviimine grupis.
Õpikeskkond 30-kohaline ruum, mis toetab rühmatöö õppemeetodit ning praktiliste harjutuste läbiviimist. Auditooriumis on olemas DATA ja pabertahvel.
Koolitaja kompetentsus Kaire Bachmann, MSc on tantsu- ja liikumisterapeut MTÜ-s Papaver, mille põhiliseks sihtgrupiks on erivajadusega lapsed ja noored ning alaealiste komisjoni poolt suunatud noored.
Maht 1 EAP (kontaktõpe 18 tundi, iseseisevõpe 8)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Kaire Bachmann, MSc
Kursuse hind 105 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kati Usin, 639 1752, kati.usin@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 13.02.2019
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 14.02.2019    10:00-15:30 Tantsu- ja liikumisteraapia võimalused aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laste toetamiseks Kaire Bachmann Rä49-317
 15.02.2019    10:00-15:30 Tantsu- ja liikumisteraapia võimalused aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laste toetamiseks Kaire Bachmann Rä49-218
 21.02.2019    10:00-15:30 Tantsu- ja liikumisteraapia võimalused aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laste toetamiseks Kaire Bachmann Rä49-317