Koolipsühholoogia hindamisvahendite komplekti testide kasutamine
Kursuse kood LTC0078/4
Toimumise aeg 13.09.2019 - 10.01.2020
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp Psühholoogia magistrikraadi, sellega võrdsustatud haridustasemega inimesed või magistriõppe üliõpilased (kes on läbinud koolispühholoogia suuna erialased ained)
Eesmärk kujundada teadmised ja oskused, mis võimaldavad läbi viia koolipsühholoogide hindamisvahendite komplekti teste ja interpreteerida tulemusi.
Sisu Psüühika toimimine; osaprotsessid aja tervik; laste testimise iseärasused, testimisega seotud statistilised analüüsid; testide tutvustamine jaläbiviimise katsetamine; testitulemuste interpreteerimine. Testid on põhikooli õpilaste psüühiliste protsesside hindamiseks. Hinnatakse kognitiivseid protsesse, motivatsiooni, rahulolu, õpikäitumist. 1. klassi jaoks on individuaalselt läbi viidavad testid, 2.-9. klassis on arvutipõhised testid. Lisaks on küsimustik õpetajale.
Õpiväljundid tunneb hindamisvahendite komplekti koostamiseks olnud teoreetilist lähenemist ning varasemaid vastavaid konstrukte hindavaid teste; teab testitulemuste analüüsimisega seotud statistilisi analüüse; tunneb kooliõpilaste testimise iseärasusi ja esilekerkivaid probleeme, erinevat tüüpi hindamise vahelisis erinevusi ; oskab läbi viia hindamisvahendite komplekti teste, testitulemusi skoorida ja tulemusi interpreteerida
Eeldused Psühholoogia magistrikraad, sellega võrdsustatud haridustase või magistriõppes õppimine, läbitud peavad olema koolispühholoogia suuna erialased ained.
Lõpetamistingimused Osalemine viiel koolituspäeval loengutes, testide läbiviimise harjutamine, osalemine grupitöödes.
Kodutööd: testide läbiviimine, läbiviimise lindistamine, tulemuste kodeerimine ja interpreteeirmine, etteantud jutumite analüüsimine.
Koolituse läbinud saavad põhjaliku hindamist, teste ja nende intrepreteerimist kirjeldava manuaali, juurdepääsu testidele ning õiguse hindamisvahendit oma töös kasutada.
Õpikeskkond 40-kohaline auditoorium, mille saab teha ka rühmatööd
Koolitaja kompetentsus erialane ettevalmistus, doktorikraad, erialaste testide koostajad.
Maht 8 EAP (kontaktõpe 34 tundi, iseseisevõpe 174)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Eve Kikas, Mairi Männamaa, Liisi Salum, Piret Soodla, Aaro Toomela
Kursuse hind 460 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Kuni 13. augustini 460 EUR osaleja kohta, alates 14. augustist 500 EUR osaleja kohta. Maksumus sisaldab: koolituspäevi, õppematerjali, tunnistust.
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 06.09.2019
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 13.09.2019    10:00-17:00 Sissejuhatus kursusesse. Teoreetiline sissejuhatus: psüühika toimimine; osaprotsessid ja tervik. Normid. Protsentiilnormid. 1.klassi testide tutvustamine koos video vaatamise ja ise proovimisega. Eve Kikas, Aaro Toomela, Piret Soodla, Mairi Männamaa. 218
 04.10.2019    10:00-17:00 Testidest, testimisest, testimise üldistest probleemidest. 1.klassi testide lindistuste analüüs. 1. klassi testitulemuste interpreteerimise. Mairi Männamaa, Piret Soodla 218
 01.11.2019    10:00-17:00 Uue juhtumi analüüs ja arutelu. Vanemate klasside testide tutvustamine. Küsimustike ja kodutööga seonduva tutvustamine Eve Kikas, Mairi Männamaa, Aaro Toomela, Liisi Ausmees 218
 13.12.2019    10:00-17:00 Arvutitestimisel üleskerkinud probleemid. Kodutöö juhtumi arutamine. Uue juhtumi arutamine Mairi Männamaa, Aaro Toomela, Eve Kikas, Liisi Salum 218
 10.01.2020    10:00-12:00 Kodutööde, esilekerkinud probleemide arutelu. Kokkuvõte Mairi Männamaa, Eve Kikas 218
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp