Praktikajuhendaja ettevõttes kui koolitaja
Kursuse kood HRC0045/2
Toimumise aeg 08.11.2017 - 22.11.2017
Toimumise koht Tallinna Ülikool, haridusteaduste instituut. Uus-Sadama 5, Tallinn.
Sihtgrupp kutsekoolide ja/või ülikoolide poolsed praktikajuhendajad, koordinaatorid, õppetegevuse ja/või praktika korralduse eest vastutavad töötajad
Eesmärk Mõista täiskasvanu õppimise iseärasusi ning enda kui koolitaja rolli õppimise toetamisel ja sellest lähtuvalt kavandada terviklik koolitusprotsess ettevõttepoolsete praktikajuhendajate õppimise toetamiseks.
Sisu • Koolitusprotsess kui tervik
• Koolituse planeerimine ja koolitusvajaduse analüüs kui koolitusprotsessi alus
• Õppimise ja õpetamise väljakutsed täiskasvanueas
• Koolituse ettevalmistus, õppematerjalide koostamine
• Grupiprotsessid ja grupi kaasamine
• Täiskasvanute koolitaja roll ja kompetentsus koolitusprotsessis;
• Koolitusmeetodid grupi kaasamiseks koolitusprotsessi erinevates etappides
• Koolituse tulemuslikkuse hindamine: tagasiside kogumine ja analüüs koolitusprotsessi erinevates etappides
Õpiväljundid * oskab ettevõttepoolsete juhendajate koolitust terviklikult ja eesmärgipäraselt planeerida, ette valmistada ning läbi viia;
* mõistab täiskasvanud õppija õppimise iseärasusi;
* oskab kasutada erinevaid õppemeetodeid ja lähenemisi soovitud tulemuste saavutamiseks ning grupiprotsesside juhtimiseks;
* mõistab ja analüüsib enda rolle koolitajana
*mõistab tagasiside kogumise vajadust ja võimalusi koolitusprotsessis
Eeldused kutsekoolide ja/või ülikoolide poolsed praktikajuhendajad, koordinaatorid, õppetegevuse ja/või praktika korralduse eest vastutavad töötajad
Lõpetamistingimused Iseseisev töö: osalejad viivad läbi oma sihtgruppi arvestades koolitusvajaduse analüüsi ning valmistavad ette ühe soojendus-tutvumis harjutuse või ootuste kaardistamise või kaasamise harjutuse vastavalt oma koolitatavale teemale.
Õpikeskkond Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Maht 1 EAP (kontaktõpe 16 tundi, iseseisevõpe 10)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Helina Kibar, MA
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse väärtus on 152 eurot. Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik,koolitus on sihtgruppi kuulujale tasuta. Koolituse katkestamisel on täiendusõppe pakkujal õigus nõuda leppetrahvi kogumaksumuse ulatuses.
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, +372 6199 774, riina.stahl@tlu.ee
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 08.11.2017    10:00-17:15     M-342
 22.11.2017    10:00-17:15     M-342