LTC0456/2 - Keskkonnainnovatsioon ja -kommunikatsioon ("Rohepöörde juhtimine" koolituse moodul)

Osalejate arv on täis!
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

08.09.2023 - 21.12.2023

Registreerimise tähtaeg

28.08.2023

Toimumise koht

Tallinna Ülikool

Maht

78 akadeemilist tundi (kontaktõpe 26 tundi, iseseisevõpe 52 tundi)

Sihtgrupp

Era ja avaliku sektori juhid ja spetsialistid, kes puutuvad oma igapäevatöös või lähitulevikus kokku rohepöörde, keskkonnasäästliku ja tasaarenguga, keskkonna- ja innovatsioonipoliitika meetmete rakendamise ning seotud kommunikatsiooniga.

Eesmärk

omandada seostatud teadmised keskkonnamuutuste põhjustest ja olemusest, jätkusuutlikkuse põhimõtetest, keskkonna- ja innovatsioonipoliitikate ja inimeste igapäevaotsuste mõjust lahenduste leidmisele; kujundada arusaam keskkonnakommunikatsiooni rollist keskkonnasõbraliku käitumise tekitamisel; saada ülevade enamlevinud keskkonnakommunikatsiooni teoreetilistest lähtekohtadest ja nende rakendamise võimalustest; arendada kommunikatsioonialase probleemilahendamise võimet

Sisu

I Keskkonnainnovatsiooni põhimõisted ja üldine raamistik - roheline VS jätkusuutlik II Keskkonnaprobleemid ja nende lahendamise võimalused (loeng ja grupitöö) III Innovatsioonisüsteemid ja -poliitika ning väljakutsed, rahvusvahelised praktikad
I Keskkonnakommunikatsiooni roll keskkonnasõbralikku käitumise kujundamisel ja jätkusuutlikkuse juurutamisel II Keskkonnakommunikatsiooni tüübid ja kesksed kontseptsioonid III Keskkonnakommunikatsiooni rakendamine I IV Keskkonnakommunikatsiooni rakendamine II

Õpiväljundid

teab kaasaegsest lähenemisest keskkonnahoidlikule majandamisele ja ettetulevatele probleemidele lahenduste otsimisest; tunneb keskkonnamuutuste põhjuseid ja nendega kohanemise ja leevendamise võimalusi; on teadlik taastava majanduse ja tasaarengu põhimõtetest; analüüsib ja mõtestab enda (ja organisatsiooni) tegevust lsäästva arengu eesmärkidest lähtuvalt; teab tulevikustsenaariumitest ja arvestab tulevaste põlvkondade vajadustega tänaste majandamisotsuste tegemisel; teab keskkonna- ja innovatsioonipoliitika põhimõtetest, suundadest ja meetmetest, hindab võimalusi enda või organisatsiooni arenguks;teab keskkonnakommunikatsiooni põhimõisteid;
mõistab keskkonnakommunikatsiooni olulisust ja selle väljakutseid keskkonnakäitumise muutmisel ja jätkusuutlikkuse juurutamisel; teab põhilist, mis on aluseks eduka keskkonnakommunikatsiooni strateegia koostamisel ja rakendamisel

Eeldused

Eesti keele oskus C1, inglise keele oskus B2. Bakalaureuse kraadi või sellega võrdsustatud haridustase

õpikeskkond

E-õppe loengud viiakse läbi Zoomi keskkonnas. Õppemterjalid on kättesaadavad Moodle õpikeskkonnas, kuhu tuleb ka iseseisvad tööd üles laadida. Lähiõpe toimub TLÜ klassiruumides, mis on kohandatavad rühmatöödeks, varustatud tehnikaga, mis võimaldavad elektrooniliste presentatsioonide läbiviimisi.

koolitaja kompetentsus

Mooduli koolitaja on vähemalt magistrikraadiga mooduli sisuga seotud valdkonnas

Lõpetamistingimused

Keskkonnainnovatsiooni ja -poliitika õppes sh grupitöös osalemine ja tulemuste esitlus. Keskkonnakommunikatsiooni strateegia koostamine ja esitlus. Kasutada tuleb koostöiseid e-platvorme praktiliste iseseisvate tööde tegemiseks. Kommunikatsioonialase probleemilahendamise võime arendamine praktilise iseseisva töö käigus.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Jaanus Terasmaa, Katrin Männik, Bianka Plüschke-Altof

Kursuse hind

1920 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Avatud akadeemia, Katrin Soidra-Zujev, 6409443, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

20