Sisuloome ja bränding Youtubes
Kursuse kood AYC0279/1
Toimumise aeg 05.10.2019 - 30.11.2019
Toimumise koht Tallinna Ülikool
Sihtgrupp Gümnaasiumi ja kutsekooli õpilased
Eesmärk kujundada baasteadmised youtube keskkonna võimalustest reklaamimaailmas.
Sisu Youtube maastik üldiselt. Mina kui bränd, enesepeegeldus. Youtube kui platvorm, loo jutustamine. Kaamera, monteerimine - algteadmised

Õpiväljundid teab youtube platvormi algtõdesid;
saab aru persoonibrändi mõistest sotsiaalmeedia vahendusel;
kasutab baasteadmisi kaamera ja monteerimistöös ning oskab toota youtube video.
Eeldused Peab omama filmimiseks vajaliku tehnikat (mobiiltelefon, fotoaparaat vms kaamera)
Lõpetamistingimused Kontakttunnid. Iseseisvate tööde konsultatsioon. Youtube video tootmine. Iseseisvatöö esitamine, tagasiside
Õpikeskkond Tallinna Ülikool
Koolitaja kompetentsus Vähemalt magistrikraad või selle omandamine, praktiline kogemus valdkonnas
Maht 2 EAP (kontaktõpe 24 tundi, iseseisevõpe 28)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Doris Piho, Vivian Melder
Kursuse hind 35 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 8
Korraldaja Avatud akadeemia, Bärbel Salumäe, Õpilasakadeemia, 640 9369, barbel.salumae@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 03.10.2019
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 26.10.2019    12:00-16:00 youtube maastik üldiselt   N-307
 02.11.2019    12:00-16:00 Mina kui bränd, enesepeegeldus   ELUtuba
 09.11.2019    12:00-16:00 youtube kui platvorm, loo jutustamine   N-416
 16.11.2019    12:00-16:00 kaamera, monteerimine   N-416
 23.11.2019    12:00-16:00 iseseisvate tööde konsultatsioon   N-416
 30.11.2019    12:00-16:00 iseseisvatöö esitamine   Supernova kino