Hispaania keel A1
Kursuse kood AVC0017/3
Toimumise aeg 26.09.2017 - 19.12.2017
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 29, S-327
Sihtgrupp Kooliõpilased, üliõpilased ja täiskasvanud õppijad.
Eesmärk Keeleoskuse tõstmine vastavalt A1 taseme nõuetele.
Sisu Teemad: Hispaania keele tähestik. Enese ja teiste tutvustamine. Tervitamine ja jumalaga jätmine. Numbrid ja aeg. Minu pere ja sõbrad. Harjumused ja hobid. Minu kodu. Hispaania köök. Orienteerumine linnas. Kokkusaamised. Poodlemine. Arsti juures. Puhkuseplaanid.
Õpiväljundid Saab aru tuttavatest sõnadest ja fraasidest, kui inimesed räägivad aeglaselt ja selgelt; oskab lihtsal viisil suhelda tingimusel, et vestluspartner räägib aeglaselt, vajadusel öeldut kordab või ümber sõnastab ning aitab; oskab küsida lihtsaid küsimusi ja neile vastata; oskab kirjutada lühikest ja lihtsat teadet (näiteks postkaarti puhkuse-tervitustega) ning täita formulare (näiteks hotelli registreerimislehte, kus küsitakse isikuandmeid: nime, aadressi, rahvust/ kodakondsust).
Eeldused huvi hispaania keele vastu
Lõpetamistingimused 50 auditoorset lähiõppe tundi + 54 tundi iseseisvat tööd (ettevalmistus keeletundideks ja testideks).
Õpikeskkond Kaasaegne õpikeskkond ja õppevahendid.
Koolitaja kompetentsus Tööstaaž koolis ja ülikoolis 10 aastat.
Maht 4 EAP (kontaktõpe 50 tundi, iseseisevõpe 54)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Adrian Vallecillo Graziatti
Kursuse hind 300 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Väikerühm. Kursuse tasu sisaldab õppematerjale.
Minimaalne osalejate arv 3
Korraldaja Avatud akadeemia, Sirle Kivihall, 640 9302, kivihall@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 22.09.2017