HTC0125/2 - Ladusad laused eesti keeles

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

28.03.2024

Registreerimise tähtaeg

28.03.2024

Toimumise koht

Zoom

Maht

3 akadeemilist tundi (kontaktõpe 3 tundi)

Sihtgrupp

keelehuvilised

Eesmärk

Õppida valima lühemaid, selgemaid ja kantseliidivabu sõnastusmalle, märkama sagedasemaid tänapäeva keeleprobleeme ja lihvida kirjalikku eneseväljendusoskust.

Sisu

Lausestusprobleeme: lause pikkus, kohmakad lausemallid, nt üleliigsed mine-vormid, võõrmõjulised lausemallid. Kantseliit kui halbstiilsus, keeruka sõnastuse vältimise võimalused.

Õpiväljundid

Koolitusel osalenu valib eestipärased ja korrektsed sõnastusmallid, koostab selge ülesehituse ja liigse sõnavahuta tekste, mis keskenduvad ainult olulisele.

Eeldused

Eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel.

õpikeskkond

Koolitust saab läbi viia nii veebis kui ka loenguruumis.

koolitaja kompetentsus

Doktorikraad ja täiskasvanute koolituskogemus.

Lõpetamistingimused

Interaktiivne loeng, teksti analüüs, praktilised harjutused.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

PhD Helin Kask

Kursuse hind

79 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)

Korraldaja

Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, merje.olm@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
28.03.2024 10:00-12:30 Ladusad laused eesti keeles PhD Helin Kask Zoom