Villase salli kudumine telgedel
Kursuse kood LTC0136/1
Toimumise aeg 02.10.2017 - 04.12.2017
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp õpetajad, huviringijuhid, käsitööhuvilised, käsitöö teemavaldkonnaga kokkupuutuvad spetsialistid.
Eesmärk saada ülevaade telgedel kootud tekstiilidest; tundma õppida alg- ja tuletatud kangaid, õppida käsitsema kangastelgesid.
Sisu Villaste kangaste valmistamise tehnikad ning kujundamise alused.
Alg- ja tuletatud kangaste siduseõpetus, kangakudumise põhimõisted/terminoloogia; vastavate kangatehnikate eeltööd (materjalide kulu arvestamine, valmistatava kanga siduse määramine, kavandamine ja tööjoonise valmistamine, lõime käärimine ja teljele rakendamine, kudumine, kanga viimistlemine).
Telgedel on kootud toimsete sidustega tööproovid ning toimse sidusega villane sall.
Õpiväljundid on saanud ülevaate tarbetekstiilide temaatikast; teab ja tunneb alg- ja tuletatud kangaste tehnoloogiaid ning nende omadusi, kangakudumise terminoloogiat ja mõisteid; oskab tööd planeerida ja teostada ideest tooteni.
Eeldused eeldused puuduvad
Lõpetamistingimused Koolitus toimub 10 päevase 35 tunnise kontaktõppe (sisaldab loenguid, arutelusid individuaalset juhendamist) + 17 tunnise iseseisva töö sessioonina.
Iseseiseva töö osa:
• Teemakohase teabe/ideede kogumine – siduse valik salli kudumiseks;
• Kavandi koostamine (A3/A4 formaadis)– ideede otsimine, talletamine, läbitöötamine, jäädvustamine;
• Villaste harjutusproovide kudumine kiritelgedel – õpimapi koostamine;
• Villase sallli/suurräti kavandamine ja kudumine kiritelgedel, loovtöö esitlemine.
Õpikeskkond kangakudumise õppetöökoda, vajalik kangastelgede olemasolu ja selleks vajalikud lisatöövahendid.
Koolitaja kompetentsus Joonistamise, joonestamise ja tööõpetuse õpetaja, on oma valdkonna tippspetsialist, omab kõrgharidust ja õpetamise kogemust.
Maht 2 EAP (kontaktõpe 35 tundi, iseseisevõpe 17)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Tiia Artla
Kursuse hind 180 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Sisaldab materjalide kulu.
Minimaalne osalejate arv 5
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Tiina Vänt, 553226359, tiina.vant@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 28.09.2017