IKC0101/3 - Kõnetehnikate treening häälepilatese meetodil kõrgkooli õppejõududele

Osalejate arv on täis!

Toimumise aeg

02.04.2018 - 03.04.2018

Toimumise koht

Tallinn, Narva mnt 25, Tallinna Ülikool, T-412

Maht

12 akadeemilist tundi (kontaktõpe 12 tundi)

Sihtgrupp

Kõrgkoolis töötavad õppejõud

Eesmärk

Saada teadlikuks hääle kasutamise ergonoomikast, hääle hügieenist ning oma sõnumi mõjusast edastamisest.

Sisu

Kehateadlikkus ja ergonoomika tugevama hääle saavutamiseks.
Harjutused hääletooni puhta kõla, hääletämbri pehmuse, intonatsiooni täpsuse, üleüldise häälekõla selguse ja kõne artikulatsiooni parandamiseks.
Sügavhingamise-, keha- ja hääle soojendusharjutused.
Hääleaparaadi teadlik kasutamine ja häälehügieeni alused ehk, kuidas oma häält säästa ja hoida.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:
-teab ja tunnetab oma hääle mõju ja võimalusi
-on saanud teadlikumaks, millised on tema tugevused, millele esinedes/ettekannet tehes tugineda
-oskab jälgida oma rühti, hingamist ja hääle kasutamist
-tunneb elementaarseid häälehügieeni aluseid
-mõistab keha kasutuse ja tunnetuse mõju hääle kasutamisel
-suurendab oskust oma kõnega inimestes positiivseid emotsioone tekitada ja edastada oma sõnumid mõjusalt

Eeldused

Õppejõuna töötamine kõrgkoolis

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.

koolitaja kompetentsus

Vähemalt magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.

Lõpetamistingimused

Õpeprotsess koosneb nii lühikesest teoreetilisest osast kui ka rohketest praktilistest harjutustest.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Katri-Liis Vainio

Kursuse hind

0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond

Korraldaja

Haridusinnovatsiooni keskus, Ann Leppiman, 5146385, ann.leppiman@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
02.04.2018 10:00-15:30 T-412
03.04.2018 10:00-15:30 T-412