Kõnetehnikate treening häälepilatese meetodil kõrgkooli õppejõududele
Kursuse kood IKC0101/3
Toimumise aeg 02.04.2018 - 03.04.2018
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 25, Tallinna Ülikool, T-412
Sihtgrupp Kõrgkoolis töötavad õppejõud
Eesmärk Saada teadlikuks hääle kasutamise ergonoomikast, hääle hügieenist ning oma sõnumi mõjusast edastamisest.
Sisu Kehateadlikkus ja ergonoomika tugevama hääle saavutamiseks.
Harjutused hääletooni puhta kõla, hääletämbri pehmuse, intonatsiooni täpsuse, üleüldise häälekõla selguse ja kõne artikulatsiooni parandamiseks.
Sügavhingamise-, keha- ja hääle soojendusharjutused.
Hääleaparaadi teadlik kasutamine ja häälehügieeni alused ehk, kuidas oma häält säästa ja hoida.
Õpiväljundid Koolituse läbinu:
-teab ja tunnetab oma hääle mõju ja võimalusi
-on saanud teadlikumaks, millised on tema tugevused, millele esinedes/ettekannet tehes tugineda
-oskab jälgida oma rühti, hingamist ja hääle kasutamist
-tunneb elementaarseid häälehügieeni aluseid
-mõistab keha kasutuse ja tunnetuse mõju hääle kasutamisel
-suurendab oskust oma kõnega inimestes positiivseid emotsioone tekitada ja edastada oma sõnumid mõjusalt
Eeldused Õppejõuna töötamine kõrgkoolis
Lõpetamistingimused Õpeprotsess koosneb nii lühikesest teoreetilisest osast kui ka rohketest praktilistest harjutustest.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Vähemalt magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Maht 12 akadeemilist tundi (kontaktõpe 12 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Katri-Liis Vainio
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Haridusinnovatsiooni keskus, Ann Leppiman, 5146385, ann.leppiman@tlu.ee
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 02.04.2018    10:00-15:30     T-412
 03.04.2018    10:00-15:30     T-412