LTC0561/1 - Disainmõtlemine kui enesearengu meetod

Toimumise aeg

17.05.2024 - 31.05.2024

Registreerimise tähtaeg

06.05.2024

Toimumise koht

Tallinn, Narva mnt 25, Tallinna Ülikool
https://www.google.com/maps/place/Narva+...

Maht

30 akadeemilist tundi (kontaktõpe 18 tundi, iseseisevõpe 12 tundi)

Sihtgrupp

loovterapeudid, koolitajad, superviisorid, coachid, tiimijuhid, teemast huvitatud

Eesmärk

Omandada baasteadmised disainmõtlemisest ja disainmõtlemise tehnikatest; saada omakogemus disainmõtlemise tehnikate rakendamisest ja disainmõtlemise protsessist.

Sisu

Disainmõtlemise protsess ja disainmõtlemise tehnikad. Disainmõtlemine kui loominguline probleemilahenduse viis, mida saab rakendada isiksusliku arengu toetamiseks.
Probleemide uurimine, eesmärkide seadmine, ideede ja lahenduste leidmine, prototüüpimine ja testimine.

Õpiväljundid

Mõistab disainmõtlemise protsessi; teab põhilisi disainimõtlemise tehnikaid ja rakendab neid; rakendab disainmõtlemist eneseabis ja isiklikus arengus; otsib lahendusi loovate tehnikate abil; on saanud osaleda disainmõtlemise protsessis ja harjutada disainmõtlemise tehnikaid.

Eeldused

keskharidus ja eesti keele oskus, huvi teema vastu

õpikeskkond

20-kohaline ruum, mis toetab rühmatöö õppemeetodit; õppetööks vajalikud kunstivahendid ja esitlustehnika on olemas.

koolitaja kompetentsus

loovterapuet

Lõpetamistingimused

Loovmõtlemise harjutamine erinevate praktiliste harjutuste kaudu. Töötamine oma isikliku projektiga. Kontaktõppes osalemine, isikliku disainprojekti koostamine ja esitluse ettevalmistamine.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Maria Šulman (MSc)
kunstiterapeut, kes töötab täiskasvanutega ning oma töös kasutab disaini ja kunstitehnikaid

Kursuse hind

270 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6409402, kadri.herde@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
17.05.2024 10:00-16:00 Disainmõtlemise metoodika tutvustamine. Disainmõtlemise esimesed etapid: Mõistmine ja empaatia, Probleemi defineerimine. Disainmõtlemise tehnikad. T-317
18.05.2024 10:00-16:00 Disainmõtlemise järgmised etapid: Ideede genereerimine, Prototüüpimine, Testimine. Disainmõtlemise tehnikad. T-317
31.05.2024 10:00-16:00 Disainmõtlemise tehnikad enesearengus. Disainprojektide esitlemine. T-317