Visuaalkunstiteraapia ajalugu ja teooriad ("Visuaalkunstiteraapia alused" koolituse moodul)
Kursuse kood LTC0034/3
Toimumise aeg 03.11.2017 - 02.03.2018
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp huvilised
Eesmärk saada võimalus teadmiste kujundamiseks visuaalkunstiteraapia teoreetilistest lähtealustest.
Sisu Visuaalkunstiteraapia kujunemine: kunstid meditsiinis, kunstid hariduses. Visuaalkunstiteraapia kujunemise ajajärgud. Taustateooriad ja tänapäevased trendid visuaalkunstiteraapias. Visuaalkunstiteraapia ja teised teraapiad ning lähedased valdkonnad.
Õpiväljundid - teab visuaalkunstiteraapia kujunemisest, taustateooriatest, teoreetilistest trendidest kunstiteraapias,
- oskab määratleda visuaalkunstiteraapiat teiste teraapiate ja muude lähedaste valdkondade kontekstis.
Eeldused puuduvad
Lõpetamistingimused Iseseisev töö: erialase kirjanduse läbitöötamine ja selle reflekteerimine õppegrupis
Õpikeskkond 20-kohaline projektori ja pabertahvliga ruum, mis toetab ka rühmatöö õppemeetodit
Koolitaja kompetentsus Marika Ratnik on pere- ja kunstiterapeut, kes töötab lektorina visuaalkunstiteraapia suunal. Terapeudina töötab ta laste, noorukite ja peredega. Marikale huvipakkuvad teemad kunstiteraapias on: kunstipõhine hindamine; eesmärgistatud kunstipõhiste tegevusega erivajadustega laste, noorukite heaolu toetamine; diaadi- ja perekunstiteraapia.
Maht 3 EAP (kontaktõpe 20 tundi, iseseisevõpe 58)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Marika Ratnik MSc.
Kursuse hind 129 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Madli Tõitoja, madli.toitoja@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 01.11.2017
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 03.11.2017    14:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia ajalugu ja teooriad M. Ratnik Rä49- 310
 04.11.2017    14:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia ajalugu ja teooriad M.Ratnik Rä49- 310
 01.12.2017    10:00-13:15 Visuaalkunstiteraapia ajalugu ja teooriad M. Ratnik Rä49- 310
 02.12.2017    14:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia ajalugu ja teooriad M.Ratnik Rä49- 310
 02.03.2018    14:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia ajalugu ja teooriad M.Ratnik Rä49- 310